Waarom West-Papoea?

Hulp speciaal gericht op West-Papoea is belangrijk. Uit studies is gebleken dat met name het binnenland buiten de meeste hulpprogramma's valt. Ook de Indonesische regering steunt de bevolking van West-Papoea nauwelijks. De Papoea's hebben een steun in de rug nodig om met eigen initiatieven een duurzame samenleving op te bouwen. Die steun geeft de SDSP.

Waarom de Papoea’s hulp nodig hebben

De mensen in het binnenland van West-Papoea hebben het moeilijk. Het gebied is nauwelijks ontsloten, er zijn bijna geen voorzieningen, de inkomens zijn laag, de gezondheidszorg is minder dan basaal en de kindersterfte is zeer hoog. De verdiensten van de verkoop van landbouwgewassen op de markt zijn meestal klein, en de markt is daarbij meestal nog (te) ver weg. Daarbij zijn de scholen en ziekenhuizen vaak ver weg en te duur. Papoea’s worden hierdoor gedwongen een opportunistische overlevingsstrategie te ontwikkelen.

Wat doet de SDSP?

Iedere dag realiseren we ons dat, door de projecten die we aannemen, we mede een verantwoordelijkheid hebben voor deze mensen. Ambitieus als we zijn, proberen we ons daarin telkens te verbeteren. Iedere dag leren we van het werk en van de samenwerking met de mensen daar. Het werken in integrale projecten verrijkt de betrokkenen aan beide kanten van de oceaan. De lokale bevolking profiteert van onze kennis en kunde en de vrijwilligers van de SDSP ervaren met de projecten wat maatschappelijke betrokkenheid inhoudt.

Hulp speciaal gericht op West-Papoea is belangrijk. Uit eerdere studies is gebleken dat dit gebied, met name het binnenland, buiten de meeste hulpprogramma’s valt. Ook de Indonesische regering steunt de bevolking van West-Papoea nauwelijks. De Papoea’s zijn zich bewust van hun situatie en hebben een steun in de rug nodig om de eigen initiatieven om een nieuwe duurzame samenleving op te bouwen. Die steun geeft de SDSP.

Biodiversiteit & Natuur

De opbrengsten van de rijke natuurlijke hulpbronnen (olie, gas, hout, vis, ertsen) komen nauwelijks ten goede aan de Papoea-bevolking.

West-Papoea is bijvoorbeeld al vele malen verdeeld in diverse concessies die aan de hoogste bieder verkocht kunnen worden; opbrengsten van mijnbouw en bosbouw komen ten goede aan externe, buitenlandse partijen.

Hoewel de meeste mensen in West-Papoea zich bewust zijn van het feit dat bescherming van het bos van belang is, heeft de bevolking door de weinige kansen op een redelijk inkomen meestal weinig keus. Iedereen moet eten. Sociale problemen zijn in hoge mate schuldig aan de toenemende overexploitatie en vermindering van de bossen.

De SDSP zoekt samenwerkingsverbanden met lokale overheden en internationale natuurbeschermingsorganisaties, om samen delen van het ongerepte oerwoud of oceaan te beschermen tegen overontwikkeling en vervuiling. Lees meer

Water & Sanitatie

De SDSP ondersteunt projecten ter verbetering van de watervoorziening in/bij dorpjes in het binnenland van de Vogelkop. Zo worden er samen met de lokale bevolking waterputten geslagen, maar wordt ook aandacht besteed aan het (leren) onderhouden van de waterpomp, leidingen en zuiveringssystemen. Lees meer

Integrale gebiedsontwikkeling

Door samenwerkingsverbanden tussen politiek, bedrijfsleven en educatieve instanties te initiëren, het maken van winst te stimuleren en tevens te bewaken dat er aandacht is voor gebiedsontwikkeling als geheel, ontstaat er een win-win situatie voor de marktinitiatieven, de lokale bevolking en de natuur. Lees meer

Gemeenschapsopbouw & Gezondheid

De situatie in de gezondheidszorg in West-Papoea is slecht: voorzieningen zijn geconcentreerd in steden en zijn nauwelijks voorhanden in het binnenland. De kindersterfte, ondermeer veroorzaakt door tropische ziekten en slecht drinkwater, is volgens de WHO 18%. In werkelijkheid is het percentage in het binnenland echter 30 tot 40%.

De SDSP richt zich op een verbetering van de basisvoorwaarden voor gezondheidszorg in West-Papoea. Voorbeelden zijn het helpen opzetten van moeder- en kindzorg klinieken, het faciliteren van medische zorg en het geven van voorlichting over algemene gezondheid en hygiëne. Lees meer

Educatie & Capaciteitsopbouw

Onderwijs is in het binnenland niet of nauwelijks georganiseerd. Scholen staan leeg door gebrek aan leraren, en voor het vervolgonderwijs zijn jongeren aangewezen op de grote steden.

Jongeren hebben dan ook zeer lage kansen op vervolgonderwijs. Na het volgen van onderwijs zijn de kansen nog steeds erg slecht.

De SDSP faciliteert trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten en onderwijs voor o.a. lokaal middenkader, coöperaties en kleinschalige, lokale initiatieven. Daarnaast faciliteert de SDSP advies en voorlichting aan Papoea’s op gebied van grondrechten en de impact van het verstrekken van concessies aan grote bedrijven. Lees meer

Kunst & Cultuur

West-Papoea is een gebied waar twee beschavingen met elkaar in aanraking komen: de traditionele leefwijze van de Papoea’s versus de moderne, technologische samenleving die oprukt vanuit de steden. Van oudsher leven de Papoea’s in harmonie met de natuur en uiten zij zich door middel van verschillende soorten kunst: prachtig gedetailleerd houtsnijwerk, kleurige schilderijen en van boombast gemaakte beschilderde doeken. De verscheidenheid van de Papoea-cultuur staat onder toenemende druk.

De SDSP ondersteunt projecten die in het teken staan van overdracht, behoud of tentoonstelling van kunst, cultuur, ambachten of traditionele vaardigheden en technieken uit West-Papoea. Ook beheert de SDSP een ruime kunstcollectie. Lees meer

Spanningen in de regio

De weinige financiële en humanitaire hulp die al gegeven wordt, komt voornamelijk terecht in de grotere steden en niet in de binnenlanden waar het overgrote deel van de Papoea’s woont. Dit vergroot spanningen in de regio, mede veroorzaakt door de ongelijke samenstelling van de bevolking en door de gevoerde transmigratiepolitiek.

Rapportages van Amnesty International en andere onderzoeksrapporten berichten daarnaast over systematische schendingen van de mensenrechten en twijfelachtige rechtsgang in West Papoea. Zo is het Papoea’s door de overheid niet toegestaan om de Morgenster-vlag (symbool voor de onafhankelijkheidsstrijd) te hijsen.

De SDSP onderhoudt binnen het samenwerkingsverband SOWP (Samenwerkende Organisaties voor West-Papoea) contact met Free West Papua Campaign om op de hoogte te blijven van de actuele situatie.

 

Projecten

De door de SDSP ondersteunde projecten komen voort uit lokale initiatieven. Uitgangspunt is dat de Papoea’s zelf met ideeën en voorstellen komen en geen projecten opgelegd krijgen. Aan nieuwe projecten stelt de SDSP dan ook belangrijke criteria.

Vrijwilligers helpen de lokale bevolking bij de realisering van de projecten. Hulp wordt gevraagd bij overheden, ontwikkelingsorganisaties, maatschappelijke organisaties, particulieren en bedrijven. Voor de uitvoering van projecten is de SDSP afhankelijk van donaties.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Integrale aanpak

Als SDSP werken we al vanaf het begin van ons bestaan aan de uitwerking van de visie dat investeren in West-Papoea het beste kan door het mede helpen opzetten van duurzame, economische initiatieven, samen met de lokale bevolking en de lokale overheid, en met steun van adviesbureaus, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid. Aandacht voor de natuur en de bewoners – en gebruik maken van de vele natuurlijke hulpbronnen die West- Papoea rijk is.

Lees meer

Bekijk onze publicaties

 

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Jaarverslag SDSP 2016

Jaarverslag SDSP 2016

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

Paradijsvogels bedreigd

Paradijsvogels bedreigd

Social investment opportunities in the cocoa sector

Social investment opportunities in the cocoa sector

Particuliere hulp Papua werkt

Particuliere hulp Papua werkt

Pushed to the margins – master thesis

Pushed to the margins – master thesis

Jaarverslag SDSP 2015

Jaarverslag SDSP 2015

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

De Vogelkop helpen voor het te laat is

De Vogelkop helpen voor het te laat is

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jaarverslag SDSP 2014

Jaarverslag SDSP 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Vrijwilligers bieden Papua hoop

Vrijwilligers bieden Papua hoop

OneWorld Magazine – juni 2014

OneWorld Magazine – juni 2014

Jaarverslag SDSP 2013

Jaarverslag SDSP 2013

Nieuwsbrief – Mei 2014

Nieuwsbrief – Mei 2014

Presentatie over The First Step afvalproject

Presentatie over The First Step afvalproject

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Jaarverslag SDSP 2012

Jaarverslag SDSP 2012

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Achtentachtig prachtige vissen

Achtentachtig prachtige vissen

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

West-Papoea alert

West-Papoea alert

Jaarverslag SDSP 2011

Jaarverslag SDSP 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Jaarverslag SDSP 2010

Jaarverslag SDSP 2010

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Jaarverslagen t/m 2009

Jaarverslagen t/m 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Intentieverklaring Papoea organisaties

Intentieverklaring Papoea organisaties

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Niet betaalde pensioenen

Niet betaalde pensioenen

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Eco-toerisme Manokwari

Eco-toerisme Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari