Update vanuit de SOWP

De SDSP is initiatiefnemer van de ronde tafel waaraan al enkele jaren de Samenwerkende organisaties voor West Papua deelnemen. De ronde tafel staat op het kantoor van de SDSP in Zeist. Eén van de resultaten van dit samenwerkingsverband is het burgerinitiatief waarover u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen en waar u meer informatie over kunt vinden op de website www.papoeahuis.nl.

Begin dit jaar is Aad Kamsteeg, journalist en bestuurslid van de Stichting Zelfbeschikking Molukkers en Papoea’s (deelnemer aan de SOWP), in West Papoea geweest. Via onder meer het netwerk van de SDSP heeft Aad vele mensen in Papoea gesproken. Hij heeft hierover een boek geschreven. De SDSP is een van de sponsoren van het boek ‘Ooggetuige in Papua’ van Uitgeverij Buijten en Schipperheijn te Amsterdam. Het boek verschijnt op 22 november. Via bol.com is het boek reeds te bestellen. Aad heeft ook een eigen website waarmee hij hoopt bij te kunnen dragen aan extra publiciteit voor een vergeten volk.

Over de SOWP

De Stichting Rajori en de SDSP zijn de drijvende kracht achter de strategische samenwerking met andere Papoea organisaties in Nederland. De SDSP heeft in 2004 het initiatief genomen om met collega-organisaties deze samenwerking aan een ronde tafel bijeen te brengen.

De nood onder de Papoea’s is groot, vooral in het slecht bereikbare binnenland. De kindersterfte in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea is hier schrikbarend hoog (33 procent in het binnenland), terwijl structurele gezondheidszorg, goed onderwijs en duurzame economische projecten goeddeels ontbreken. Voor de humanitaire organisaties afzonderlijk is dat al jarenlang de motivatie om zich voor de Papoea’s in te zetten. Door samen te werken, verwachten de organisaties nog efficiënter te kunnen werken ten behoeve van het welzijn van de Papoea’s, onder het motto ‘Eenheid in verscheidenheid’. Rechtstreekse hulp via de eigen netwerken blijft ook in de toekomst het handelsmerk van de organisaties. Door samen te werken, willen de organisaties ook een voorbeeld stellen. Met het overbruggen van onderlinge verschillen laten zij zien dat de som meer is dan de afzonderlijke delen.

De volgende organisaties zijn aangesloten bij het initiatief:

Deze organisaties vinden elkaar op de volgende elementen, die tevens uitgangspunt zijn voor de opbouw van de samenwerking:

 

  • We hebben allen een gezamenlijk doel: Aandacht vragen voor Papoea
  • De deelnemende organisaties die in het netwerk zitten, hebben als enige doelstelling: humanitaire hulp verlenen aan de oorspronkelijke bevolking van West Papoea (dus: organisaties met projecten in de sfeer van ondermeer educatie, medisch, natuur, kunst, cultuur, gemeenschap, economie).
  • Ook andere organisaties dan de hier genoemde, zijn onder deze voorwaarden van harte welkom.
  • Door concreet samen te werken leren de organisaties elkaar beter kennen, ontstaat er meer contact, en kan ook op andere terreinen meer samenwerking gezocht worden. Denk aan: Uitwisselen gegevens, deelname in deelprojecten, samen projecten oppakken, databank van aangevraagde projecten bij alle stichtingen etc.
  • Iedere organisatie zit in het netwerk, maar wel met behoud van de eigen identiteit: ‘Wij zijn samen sterk’.

Recente berichten

Eerste bomen voedselbos Villanova de grond in

Eerste bomen voedselbos Villanova de grond in

OP het terrein van SMK Villanova in Manokwari, realiseert de SDSP i.s.m. The Tree Party en RVO Nederland een voedselbos van 3 hectare. Het doel is de school te versterken in zijn eigen voedselvoorziening onder het motto ‘ieder kind elke dag een stuk vers fruit’.

Lees meer
Aftrap voedselbos Villanova

Aftrap voedselbos Villanova

OP het terrein van SMK Villanova in Manokwari, realiseert de SDSP i.s.m. The Tree Party en RVO Nederland een voedselbos van 3 hectare. Het doel is de school te versterken in zijn eigen voedselvoorziening onder het motto ‘ieder kind elke dag een stuk vers fruit’.

Lees meer
In memoriam – Pater Anton Tromp OSA

In memoriam – Pater Anton Tromp OSA

Op 8 mei 2023 overleed Pater Anton Tromp in zijn geliefde West-Papoea waar hij sinds 1970 woonde. Zijn pastoraal werk ging hand in hand met projecten voor onderwijs en gezondheidszorg. De SDSP werkte vanaf het prille begin al met de pater en het bisdom samen. Met zijn overlijden eindigt een structurele, fijne en duurzame samenwerking van 28 jaar.

Lees meer