Werkwijze

De SDSP beoogt een integraal programma te realiseren waarin het op praktische en projectmatige wijze oppakken van lokale initiatieven, het vergroten van zelfredzaamheid en samenwerking met commerciële counterparts samenkomen. De rol van de SDSP is die van initiator en inspirerende gangmaker.

Zo gaan wij te werk

Onze focus voor het in beeld brengen van de totaalproblematiek is het binnenland van geheel Papoea. In de uitvoering richten wij ons voorlopig met name op de Vogelkop.

Integraal programma

Om de integrale aanpak te realiseren werken wij op basis van een programma, waarin als resultaat van een gedegen analyse en met medewegen van alle duurzaamheidaspecten, een totaalplan voor een regio, streek of gemeenschap wordt opgesteld.

Praktische projectmatige aanpak van lokale initiatieven

Om met een kleine organisatie doelmatig en effectief te zijn, streven wij ernaar om zoveel mogelijk te acteren als inspirerende gangmaker en intermediair.

Ter realisatie van een programma of project brengen wij betrouwbare (markt-)partijen (vraag en aanbod) bij elkaar. Wij initiëren, faciliteren, adviseren over de aanpak en monitoren de voortgang. Slechts bij uitzondering en als daar goede redenen voor zijn, pakken wij zelf een project op. Zo zal het vaak nodig zijn om de basis van een project neer te zetten alvorens partijen gevonden kunnen worden om de realisatie over te nemen. Deze eerste aanzet nemen wij – indien er geen andere partij voor te vinden is – en binnen onze mogelijkheden, voor onze rekening. Doel blijft daarbij om zo snel mogelijk capabele en geïnteresseerde partijen te vinden die het werk over kunnen en willen nemen.

Zelfredzaamheid

Aangezien wij ons ten doel stellen dat de oorspronkelijke bewoners uiteindelijk zelfstandig moeten kunnen zorgen voor het realiseren en in stand houden van een duurzame samenleving, vormt optimale capaciteitsbuilding de rode draad door al onze activiteiten in Papoea. Wij zoeken constant naar counterparts die mee kunnen werken met de vrijwilligers die voor SDSP werkzaam zijn. Het doel hierbij is dat als de SDSP zich terugtrekt uit een project, het werk kan worden gecontinueerd door lokale krachten. Op basis van onze ervaringen richten wij ons hierbij met name op jongeren en vrouwen.

Momenteel steunen wij nog voor veel van onze activiteiten op de van oudsher aanwezige kerken en haar netwerken. Omdat te verwachten valt dat deze bron van steun steeds meer weg zal vallen en dit netwerk te klein is voor grote trajecten, proberen wij ook aansluiting te vinden bij andere lokale netwerken die wij voor toekomstige projecten in kunnen zetten. Tevens trachten wij lokale studenten te selecteren die na hun studie bereid zijn terug te keren naar de binnenlanden om daar ingezet te kunnen worden voor de realisatie van projecten en een verdere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en instandhouding van hun samenleving.

Samenwerking commerciële counterparts

Wij zoeken samen met de lokale counterparts samenwerking met commerciële partijen die duurzame initiatieven willen ontwikkelen in de binnenlanden.

Dit doen we vooral op het gebied van duurzame bosbouw en landbouw. De revenu hiervan komt bij de lokale bevolking terecht, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de integrale ontwikkeling van het betreffende gebied. Samen met de counterparts wordt bij overheid en bedrijfsleven gevraagd om voorinvesteringen in sociale programma’s en initiatieven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Organisatie

Wij houden de organisatie – en daarmee de overheadkosten – bewust klein.
In Nederland hebben wij geen vaste betaalde krachten. Bestuurders, experts, projectleiders, administratieve en ondersteunende krachten werken allemaal op basis van vrijwilligheid. Zij ontvangen een minimale onkostenvergoeding. Eventuele reizen naar Papoea geschieden voor eigen rekening.

Wij verrichten onze werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk. Dit betekent o.a. dat wij proberen om in onze communicatie en samenwerking  de ontwikkelingen op het terrein van het “nieuwe werken” (cloud computing etc.) zoveel mogelijk te implementeren.

 

Gerelateerde berichten

Rapport SEFA – Investeren in cacao

Rapport SEFA – Investeren in cacao

In 2016 vertrok de eerste lichting studenten van de Study Association for Economics and Business van de University of Amsterdam (SEFA) naar West-Papoea om daar een onderzoek te doen naar de sociale investeringsmogelijkheden op het gebied van cacao. Lees hun bevindingen in het prachtige (Engelstalig) rapport!

Lees meer
Samenvatting Verkennend Onderzoek

Samenvatting Verkennend Onderzoek

Nederlandse en Indonesische samenvatting van een verkennend onderzoek door Daan Goppel (in opdracht van de SDSP) naar investerings- en ontwikkelingskansen in Papua Barat vanuit buitenlands perspectief. 

Lees meer

Projecten

De door de SDSP ondersteunde projecten komen voort uit lokale initiatieven. Uitgangspunt is dat de Papoea’s zelf met ideeën en voorstellen komen en geen projecten opgelegd krijgen. Aan nieuwe projecten stelt de SDSP dan ook belangrijke criteria.

Vrijwilligers helpen de lokale bevolking bij de realisering van de projecten. Hulp wordt gevraagd bij overheden, ontwikkelingsorganisaties, maatschappelijke organisaties, particulieren en bedrijven. Voor de uitvoering van projecten is de SDSP afhankelijk van donaties.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Integrale aanpak

Als SDSP werken we al vanaf het begin van ons bestaan aan de uitwerking van de visie dat investeren in West-Papoea het beste kan door het mede helpen opzetten van duurzame, economische initiatieven, samen met de lokale bevolking en de lokale overheid, en met steun van adviesbureaus, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid. Aandacht voor de natuur en de bewoners – en gebruik maken van de vele natuurlijke hulpbronnen die West- Papoea rijk is.

Lees meer

Bekijk onze publicaties

 

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Jaarverslag SDSP 2016

Jaarverslag SDSP 2016

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

Paradijsvogels bedreigd

Paradijsvogels bedreigd

Social investment opportunities in the cocoa sector

Social investment opportunities in the cocoa sector

Particuliere hulp Papua werkt

Particuliere hulp Papua werkt

Pushed to the margins – master thesis

Pushed to the margins – master thesis

Jaarverslag SDSP 2015

Jaarverslag SDSP 2015

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

De Vogelkop helpen voor het te laat is

De Vogelkop helpen voor het te laat is

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jaarverslag SDSP 2014

Jaarverslag SDSP 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Vrijwilligers bieden Papua hoop

Vrijwilligers bieden Papua hoop

OneWorld Magazine – juni 2014

OneWorld Magazine – juni 2014

Jaarverslag SDSP 2013

Jaarverslag SDSP 2013

Nieuwsbrief – Mei 2014

Nieuwsbrief – Mei 2014

Presentatie over The First Step afvalproject

Presentatie over The First Step afvalproject

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Jaarverslag SDSP 2012

Jaarverslag SDSP 2012

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Achtentachtig prachtige vissen

Achtentachtig prachtige vissen

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

West-Papoea alert

West-Papoea alert

Jaarverslag SDSP 2011

Jaarverslag SDSP 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Jaarverslag SDSP 2010

Jaarverslag SDSP 2010

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Jaarverslagen t/m 2009

Jaarverslagen t/m 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Intentieverklaring Papoea organisaties

Intentieverklaring Papoea organisaties

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Niet betaalde pensioenen

Niet betaalde pensioenen

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Eco-toerisme Manokwari

Eco-toerisme Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari