Samenwerking

De SDSP zoekt altijd naar samenwerking met gelijkgestemde organisaties en initiatieven. Lees meer over onze actieve samenwerkingsverbanden.

De SDSP en….

Wij zoeken altijd naar samenwerking met gelijkgestemde organisaties en initiatieven. Hieronder leest u meer over actieve samenwerkingsverbanden die de SDSP is aangegaan.

SEFA | International Development Program (UvA)

De SDSP werkt al enkele jaren samen met het International Development Project van de studievereniging SEFA (Universiteit van Amsterdam).

In 2018 werd het rapport ‘A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution’ opgeleverd door de SEFA groep 2018. Een mooie bijdrage aan ons integrale plan, waarbij we duurzame economische initiatieven -liefst van grote Nederlandse bedrijven- naar Papoea willen brengen. Lees meer over het SEFA project 2018.

De studenten werden in 2016 voorgegaan door de eerste groep SEFA studenten. Deze groep deed onderzoek naar de haalbaarheid van cacaoplantages in West Papua.

In 2017 was het de beurt aan de tweede groep SEFA studenten. Zij hebben zich verdiept in het vinden van duurzame watermanagement oplossingen in West Papua en leverden het rapport ‘A Ripple Effect on Sustainable Water Management in West Papua’ op.

Happy Green Islands

Happy Green Islands wil bijdragen aan een duurzamer leven op de Molukken – en kleinere en afgelegen eilanden – met vrede, welvaart en een schoon milieu als leidende indicatoren.
Daarbij streven ze ernaar om de economische omstandigheden van eilandbewoners te verbeteren door hen te helpen eigenaarschap te nemen van nieuwe uitdagingen en mogelijkheden, zonder verlies van cultureel erfgoed en met behoud van eigen identiteit. Ze geloven dat dit begint met een gezonde, schone en groene omgeving die positiviteit en vertrouwen in de toekomst uitstraalt. Ze verbinden en ondersteunen lokale initiatieven om de groeiende behoefte aan verandering te concretiseren door het bouwen van kennisbruggen tussen gemeenschappen en eilanden. Hierbij werken ze samen met alle inwoners, scholen en bedrijven zonder tussenkomst van politie of religie.

De SDSP werkt samen met Happy Green Islands rond – met name – de aanpak van de afvalproblematiek in het oosten van Indonesië. We delen dezelfde zienswijze.

Check zeker ook de Facebookpagina van Happy Green Islands!

Wolfert Tweetalig

De SDSP en Wolfert Tweetalig hebben een 5-jarig programma opgebouwd, waarin de SMPN Yenbeser school op het eiland Gam in de Raja Ampat regio in een aantal jaren wordt geholpen.  Lees meer

Samenwerkende Organisaties voor West-Papoea

De overkoepelende organisatie Samenwerkende Organisaties voor West Papua (SOWP) is in 2004 opgericht met als doel collectief de impact van hulpverlening aan de Papoeabevolking te vergroten. SOWP bestaat uit Stichting Duurzame Samenleving Papua (SDSP), stichting Hapin, Free West Papua Campaign, Werkgroep Papoea Solidariteit, stichting Hati Bersatu en stichting Rajori.

Het motto van de SOWP is ‘Eenheid in verscheidenheid’. Rechtstreekse hulp via de eigen netwerken blijft het handelsmerk van de afzonderlijke organisaties. Door samen te werken willen de deelnemende organisaties een voorbeeld stellen.

Met het overbruggen van onderlinge verschillen laten deelnemende organisaties zien dat de som meer is dan de afzonderlijke delen. Door de samenwerking is veel kennis en kunde beschikbaar, en is er in heel West-Papoea een groot netwerk ontsloten voor de hulpverlening in het binnenland.

Uitgangspunten samenwerking

De organisaties hebben allen een gezamenlijk doel: aandacht vragen voor Papua Barat. De deelnemende organisaties hebben als enige doelstelling: humanitaire hulp verlenen aan de oorspronkelijke bevolking van Papua Barat. Dus: organisaties met projecten in de sfeer van ondermeer educatie, medisch, natuur, kunst, cultuur, gemeenschap, economie.

Door concreet samen te werken leren de organisaties elkaar beter kennen, ontstaat er meer contact, en kan ook op andere terreinen meer samenwerking gezocht worden. Denk aan het uitwisselen van gegevens, deelname in deelprojecten, samen projecten oppakken, een databank van aangevraagde projecten bij alle stichtingen etc. Iedere organisatie zit in het netwerk, maar wel met behoud van de eigen identiteit: ‘Wij zijn samen sterk’

Intentieverklaring

De samenwerkende Papoea organisaties hebben allen een intentieverklaring ondertekend die de samenwerking tussen de huidige deelnemers bekrachtigt op basis van zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en respect voor ieders activiteiten. Op de website van de Samenwerkende Organisaties voor West-Papoea kunt u de integrale tekst van de intentieverklaring lezen.

Verdere informatie

Samenwerkende Organisaties voor West-Papoea (Website)
Tien Papoea-organisaties bundelen krachten (Persbericht)

Voor vragen over de Samenwerkende Organisaties voor West-Papoea, kunt u contact opnemen met de SDSP.

Projecten

De door de SDSP ondersteunde projecten komen voort uit lokale initiatieven. Uitgangspunt is dat de Papoea’s zelf met ideeën en voorstellen komen en geen projecten opgelegd krijgen. Aan nieuwe projecten stelt de SDSP dan ook belangrijke criteria.

Vrijwilligers helpen de lokale bevolking bij de realisering van de projecten. Hulp wordt gevraagd bij overheden, ontwikkelingsorganisaties, maatschappelijke organisaties, particulieren en bedrijven. Voor de uitvoering van projecten is de SDSP afhankelijk van donaties.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Integrale aanpak

Als SDSP werken we al vanaf het begin van ons bestaan aan de uitwerking van de visie dat investeren in West-Papoea het beste kan door het mede helpen opzetten van duurzame, economische initiatieven, samen met de lokale bevolking en de lokale overheid, en met steun van adviesbureaus, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid. Aandacht voor de natuur en de bewoners – en gebruik maken van de vele natuurlijke hulpbronnen die West- Papoea rijk is.

Lees meer

Bekijk onze publicaties

 

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Jaarverslag SDSP 2016

Jaarverslag SDSP 2016

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

Paradijsvogels bedreigd

Paradijsvogels bedreigd

Social investment opportunities in the cocoa sector

Social investment opportunities in the cocoa sector

Particuliere hulp Papua werkt

Particuliere hulp Papua werkt

Pushed to the margins – master thesis

Pushed to the margins – master thesis

Jaarverslag SDSP 2015

Jaarverslag SDSP 2015

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

De Vogelkop helpen voor het te laat is

De Vogelkop helpen voor het te laat is

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jaarverslag SDSP 2014

Jaarverslag SDSP 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Vrijwilligers bieden Papua hoop

Vrijwilligers bieden Papua hoop

OneWorld Magazine – juni 2014

OneWorld Magazine – juni 2014

Jaarverslag SDSP 2013

Jaarverslag SDSP 2013

Nieuwsbrief – Mei 2014

Nieuwsbrief – Mei 2014

Presentatie over The First Step afvalproject

Presentatie over The First Step afvalproject

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Jaarverslag SDSP 2012

Jaarverslag SDSP 2012

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Achtentachtig prachtige vissen

Achtentachtig prachtige vissen

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

West-Papoea alert

West-Papoea alert

Jaarverslag SDSP 2011

Jaarverslag SDSP 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Jaarverslag SDSP 2010

Jaarverslag SDSP 2010

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Jaarverslagen t/m 2009

Jaarverslagen t/m 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Intentieverklaring Papoea organisaties

Intentieverklaring Papoea organisaties

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Niet betaalde pensioenen

Niet betaalde pensioenen

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Eco-toerisme Manokwari

Eco-toerisme Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari