Missie en visie

De SDSP gelooft in een integrale strategie om de bevolking van West-Papoea handvatten te geven voor een goede toekomst. Hierbij ligt de focus op de fundamenten van ontwikkeling: Biodiversiteit & Natuur, Water & Sanitatie, Integrale gebiedsontwikkeling, Gemeenschapsopbouw & Gezondheid, Educatie & Capaciteitsopbouw en Kunst & Cultuur.

Missie

De Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) stelt zich ten doel om in de binnenlanden van West Papoea een duurzame samenleving op te bouwen in samenwerking met de plaatselijke bevolking, de verantwoordelijke overheden en betrouwbare partners. Hierbij staat optimaal behoud van eigen identiteit en cultuur centraal, binnen de grote verscheidenheid van culturen in Indonesië. De zorg voor gezondheid, onderwijs, huisvesting, landbouw, bosbouw en natuurbescherming worden hierbij op efficiënte en effectieve wijze georganiseerd. Er is daarbij aandacht voor balans tussen ontwikkelingen in de micro sfeer en de ontwikkelingen op macro economisch niveau in Indonesië.

Visie

De Indonesische regering, een aantal landen en NGO’s verlenen ontwikkelingshulp aan West Papoea. Onze ervaring leert echter dat het geld vervolgens vaak buiten Papoea wordt besteed. Hulp aan West Papoea komt tevens vrijwel uitsluitend ten goede aan de bevolking die woonachtig is in de steden en de makkelijk toegankelijke gebieden die grenzen aan zee. Daarnaast is in Papoea sprake van beperkende randvoorwaarden die de voortgang stagneren, zoals hoge werkloosheid, slechte scholing, rivaliserende stammen en sociale achterstand.

Al 25 jaar probeert de SDSP met haar beperkte mogelijkheden deze lacune te dichten door haar activiteiten te richten op de bewoners in de binnenlanden van West Papoea.

Gericht op de binnenlanden en buitengebieden

De binnenlanden en buitengebieden van West Papoea vormen met ca 40 miljoen hectare regenwoud een van de laatste groene longen van onze planeet. Het eiland is zeer rijk aan natuurlijke grondstoffen, zoals gas, olie, koper, en goud. Het gebied staat dan ook onder zware druk van de wereldeconomie. De oorspronkelijke bewoners worden plotseling geconfronteerd met commerciële exploratieactiviteiten. Zij ontvangen er relatief weinig voor terug. Weinig economisch perspectief, beperkte gezondheidszorg, weinig goed onderwijs. Zij hebben beperkt (mede)zeggenschap over hun eigen leefomgeving.

De Global Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) worden in de binnenlanden van West Papoea bij lange na niet gehaald. Zo is de kindersterfte er hoog.

Lange termijn perspectief

De missie van de SDSP moet in deze context worden gelezen. Het lange termijn perspectief dat wij bij onze activiteiten voor ogen hebben is een duurzame samenleving, waarin de oorspronkelijke bewoners zelfstandig in staat zijn te zorgen voor een stabiele economische groei in een veilige omgeving, en zelf kunnen voorzien in de basale levensbehoeften op medisch, educatief en ecologisch terrein.

Duurzaamheid en samenwerking zijn kernbegrippen in de missie van de SDSP. Wij streven dit onder meer na door de volgende uitgangspunten te hanteren:

  • wij stellen de mens en het welzijn van de oorspronkelijke bevolking in het binnenland  centraal;
  • het initiatief voor onze acties dient te komen vanuit de lokale bevolking. Daarbij spannen wij ons in om door middel van signalering, voorlichting, etc. een optimale bewustwording van problemen en risico’s te realiseren;
  • wij starten uitsluitend projecten op als daar een positief effect van uitgaat op samenleving en/of natuur;
  • wij kiezen voor een integrale aanpak, waarin alle relevante aspecten (zoals medische, educatieve, ecologische en economische) worden meegenomen;
  • wij richten ons met name op de toekomstige generatie. In de praktijk betekent dit dat vrouwen en jongeren een belangrijke rol wordt toebedeeld in onze projecten.

Basis voor verantwoord ondernemen

Daarnaast gelooft de SDSP in maatschappelijk verantwoord ondernemen: ondernemers die samen met de lokale overheid, de lokale bevolking en met oog voor natuur en cultuur willen investeren. Wij zien die kansen, maar overheid en bedrijfsleven hebben dan wel een basis nodig om op te bouwen. Die bieden we als SDSP: we bieden actuele informatie, een uitgebreid netwerk van experts en intermediairs en we bieden 25 jaar ervaring.

Lees meer over onze masterplan aanpak.

Duurzaam beheren

Waarom we dit zo belangrijk vinden: onze motivatie kan goed worden omschreven met wat er op de klimaattop in Parijs van 2015 is besproken. De top maakt ons als wereldburger duidelijk hoe belangrijk het is goed voor onze aarde te zorgen. Voor ons is de aandacht voor het duurzaam beheren van de 40 miljoen ha biodiversiteit met haar bewoners van de Papoea-provincies in Indonesië dan ook volop actueel.

Gerelateerde berichten

Report on Sustainable Forest Management in Sawinggrai – SEFA

Report on Sustainable Forest Management in Sawinggrai – SEFA

Following several successful cooperations in the past few years, this year’s International Development Project is collaborating with Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) once again. This time their research and reports focuses on the subject of Sustainable Forest Management in Sawinggrai, West Papua.

Lees meer
Community Based Conservation

Community Based Conservation

Het project ‘Community Based Conservation Arfak’ hanteert een integrale aanpak waarbij lokale initiatieven voor alternatieve bronnen van inkomsten, zoals ecotoerisme, ontstaan.

Lees meer

Projecten

De door de SDSP ondersteunde projecten komen voort uit lokale initiatieven. Uitgangspunt is dat de Papoea’s zelf met ideeën en voorstellen komen en geen projecten opgelegd krijgen. Aan nieuwe projecten stelt de SDSP dan ook belangrijke criteria.

Vrijwilligers helpen de lokale bevolking bij de realisering van de projecten. Hulp wordt gevraagd bij overheden, ontwikkelingsorganisaties, maatschappelijke organisaties, particulieren en bedrijven. Voor de uitvoering van projecten is de SDSP afhankelijk van donaties.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Integrale aanpak

Als SDSP werken we al vanaf het begin van ons bestaan aan de uitwerking van de visie dat investeren in West-Papoea het beste kan door het mede helpen opzetten van duurzame, economische initiatieven, samen met de lokale bevolking en de lokale overheid, en met steun van adviesbureaus, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid. Aandacht voor de natuur en de bewoners – en gebruik maken van de vele natuurlijke hulpbronnen die West- Papoea rijk is.

Lees meer

Bekijk onze publicaties

 

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Jaarverslag SDSP 2016

Jaarverslag SDSP 2016

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

Paradijsvogels bedreigd

Paradijsvogels bedreigd

Social investment opportunities in the cocoa sector

Social investment opportunities in the cocoa sector

Particuliere hulp Papua werkt

Particuliere hulp Papua werkt

Pushed to the margins – master thesis

Pushed to the margins – master thesis

Jaarverslag SDSP 2015

Jaarverslag SDSP 2015

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

De Vogelkop helpen voor het te laat is

De Vogelkop helpen voor het te laat is

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jaarverslag SDSP 2014

Jaarverslag SDSP 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Vrijwilligers bieden Papua hoop

Vrijwilligers bieden Papua hoop

OneWorld Magazine – juni 2014

OneWorld Magazine – juni 2014

Jaarverslag SDSP 2013

Jaarverslag SDSP 2013

Nieuwsbrief – Mei 2014

Nieuwsbrief – Mei 2014

Presentatie over The First Step afvalproject

Presentatie over The First Step afvalproject

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Jaarverslag SDSP 2012

Jaarverslag SDSP 2012

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Achtentachtig prachtige vissen

Achtentachtig prachtige vissen

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

West-Papoea alert

West-Papoea alert

Jaarverslag SDSP 2011

Jaarverslag SDSP 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Jaarverslag SDSP 2010

Jaarverslag SDSP 2010

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Jaarverslagen t/m 2009

Jaarverslagen t/m 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Intentieverklaring Papoea organisaties

Intentieverklaring Papoea organisaties

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Niet betaalde pensioenen

Niet betaalde pensioenen

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Eco-toerisme Manokwari

Eco-toerisme Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari