Integrale strategie

Door samenwerkingsverbanden tussen politiek, bedrijfsleven en educatieve instanties te initiëren, het maken van winst te stimuleren en tevens te bewaken dat er aandacht is voor gebiedsontwikkeling als geheel, ontstaat er een win-win situatie voor marktinitiatieven, de lokale bevolking en de natuur.

Integrale ontwikkelingsaanpak

In maart 2016 heeft de SDSP een verkennend onderzoek gepubliceerd dat kijkt naar investerings- en ontwikkelingskansen in Papua Barat vanuit buitenlands perspectief en in het licht van de dynamiek van de huidige veranderingen die West-Papoea doormaakt op sociaaleconomisch gebied. Het rapport is gemaakt door Daan Goppel, lid van de SDSP kerngroep. Voor de SDSP is dit rapport een belangrijke stap op weg naar een masterplan voor de Vogelkop.

De SDSP gelooft namelijk in een integrale ontwikkelingsaanpak / strategie voor het gebied: lokale initiatieven moeten met elkaar in verband worden gebracht en elkaar meer versterken. 

Speerpunten

Integraal plan

De SDSP gelooft in een integrale ontwikkelingsaanpak waarbij een integraal masterplan leidend is om te komen tot een effectieve organisatie voor duurzame ontwikkeling, mede door private initiatieven en investeringen. Lees meer

Investeringskansen

In samenwerking met studenten van de Study Association for Economics and Business van de University of Amsterdam (SEFA) onderzoekt de SDSP de sociale investeringsmogelijkheden in West-Papoea. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van cacao. Lees meer

MVO

Als kennispartner en aanjager van projecten is de SDSP de ‘liaison’ bij uitstek voor Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemers die zaken willen doen in/met West-Papoea. Hiervoor heeft de SDSP onder andere een informatieve flyer ontwikkeld.  Lees meer

Bilateraal geld

Ontwikkelingshulp aan een land als Indonesië verloopt voor een deel via bilateraal geld: geld dat via de Nederlandse ambassade in Jakarta aan projecten wordt gegeven. De SDSP onderzoekt de geldstroom naar projecten in West-Papoea die met deze fondsen worden ondersteund. Lees meer

Basis voor verantwoord ondernemen

Daarnaast gelooft de SDSP in maatschappelijk verantwoord ondernemen: ondernemers die samen met de lokale overheid, de lokale bevolking en met oog voor natuur en cultuur willen investeren. Wij zien die kansen, maar overheid en bedrijfsleven hebben dan wel een basis nodig om op te bouwen. Die bieden we als SDSP: we bieden een groot rapport met heel veel actuele informatie, we bieden een uitgebreid netwerk van experts en intermediairs, en we bieden 25 jaar ervaring.

Duurzaam beheren

Waarom we dit zo belangrijk vinden: onze motivatie kan goed worden omschreven met wat er op de klimaattop in Parijs van 2015 is besproken. De top maakt ons als wereldburger duidelijk hoe belangrijk het is goed voor onze aarde te zorgen. Voor ons is de aandacht voor het duurzaam beheren van de 40 miljoen ha biodiversiteit met haar bewoners van de Papoea-provincies in Indonesië dan ook volop actueel.

Rapport lezen?

Het rapport is voor een bijdrage van 15 euro in hard-copy te ontvangen – zo lang de voorraad strekt! Stuur een e-mail naar sdsp@planet.nl. Gratis downloaden kan ook, klik hier.

Documentaire: ‘Papua: onze toekomst’

 

Projecten op meerdere niveaus

De SDSP kent in haar portfolio projecten op meerdere niveaus.

De SDSP is gestart met projecten op microniveau. Denk daarbij aan medische projecten die in een netwerk van gerelateerde projecten worden uitgevoerd, zoals agrarische projecten, voorlichting, het slaan van waterputten en meer. Vanuit meerdere bronnen kunnen deze projecten gefinancierd worden. Deze aanpak is in zichzelf al uniek voor de SDSP: projecten in een breder netwerk van projecten opzetten, opdat projecten steun aan elkaar hebben, intermediairs effectiever kunnen zijn in hun tijdsbesteding en rapportages op elkaar afgestemd kunnen worden.

Op mesoniveau heeft de SDSP, bijvoorbeeld onder de noemer FSC, projecten opgezet waarbij een gebied wordt gekozen dat voor certificering in aanmerking komt, maar waarbij ook uitdrukkelijk oog is voor een integrale en structurele aanpak van de welzijnsvoorzieningen.

Een dergelijk project slaagt alleen als ook op macroniveau actie wordt ondernomen. In het geval van de SDSP betekent dat betrokkenheid van de Nederlandse en Indonesische nationale overheid. De filosofie is daarbij dat je de marktwerking moet gebruiken om voor je te werken. Deze marktwerking is in de huidige wereld een gegeven. Voor de overheid is het echter zorg daaraan randvoorwaarden te verbinden, opdat door marktwerking grote bedrijven en kleine bedrijfsinitiatieven niet alleen de lucratieve onderdelen worden opgepakt (de ‘krenten uit de pap’) terwijl ondertussen taken voor de gemeenschap niet worden uitgevoerd.

Hoe dan wel?

Door samenwerkingsverbanden tussen politiek, bedrijfsleven en educatieve instanties te initiëren. Door het maken van winst te stimuleren en tevens te bewaken dat er aandacht is voor de gebiedsontwikkeling als geheel. Dan ontstaat een win-win situatie voor de marktinitiatieven, de lokale bevolking en de natuur.

Gerelateerde berichten

Report on Sustainable Forest Management in Sawinggrai – SEFA

Report on Sustainable Forest Management in Sawinggrai – SEFA

Following several successful cooperations in the past few years, this year’s International Development Project is collaborating with Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) once again. This time their research and reports focuses on the subject of Sustainable Forest Management in Sawinggrai, West Papua.

Lees meer
Community Based Conservation

Community Based Conservation

Het project ‘Community Based Conservation Arfak’ hanteert een integrale aanpak waarbij lokale initiatieven voor alternatieve bronnen van inkomsten, zoals ecotoerisme, ontstaan.

Lees meer

Projecten

De door de SDSP ondersteunde projecten komen voort uit lokale initiatieven. Uitgangspunt is dat de Papoea’s zelf met ideeën en voorstellen komen en geen projecten opgelegd krijgen. Aan nieuwe projecten stelt de SDSP dan ook belangrijke criteria.

Vrijwilligers helpen de lokale bevolking bij de realisering van de projecten. Hulp wordt gevraagd bij overheden, ontwikkelingsorganisaties, maatschappelijke organisaties, particulieren en bedrijven. Voor de uitvoering van projecten is de SDSP afhankelijk van donaties.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Integrale aanpak

Als SDSP werken we al vanaf het begin van ons bestaan aan de uitwerking van de visie dat investeren in West-Papoea het beste kan door het mede helpen opzetten van duurzame, economische initiatieven, samen met de lokale bevolking en de lokale overheid, en met steun van adviesbureaus, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid. Aandacht voor de natuur en de bewoners – en gebruik maken van de vele natuurlijke hulpbronnen die West- Papoea rijk is.

Lees meer

Bekijk onze publicaties

 

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Jaarverslag SDSP 2016

Jaarverslag SDSP 2016

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

Paradijsvogels bedreigd

Paradijsvogels bedreigd

Social investment opportunities in the cocoa sector

Social investment opportunities in the cocoa sector

Particuliere hulp Papua werkt

Particuliere hulp Papua werkt

Pushed to the margins – master thesis

Pushed to the margins – master thesis

Jaarverslag SDSP 2015

Jaarverslag SDSP 2015

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

De Vogelkop helpen voor het te laat is

De Vogelkop helpen voor het te laat is

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jaarverslag SDSP 2014

Jaarverslag SDSP 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Vrijwilligers bieden Papua hoop

Vrijwilligers bieden Papua hoop

OneWorld Magazine – juni 2014

OneWorld Magazine – juni 2014

Jaarverslag SDSP 2013

Jaarverslag SDSP 2013

Nieuwsbrief – Mei 2014

Nieuwsbrief – Mei 2014

Presentatie over The First Step afvalproject

Presentatie over The First Step afvalproject

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Jaarverslag SDSP 2012

Jaarverslag SDSP 2012

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Achtentachtig prachtige vissen

Achtentachtig prachtige vissen

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

West-Papoea alert

West-Papoea alert

Jaarverslag SDSP 2011

Jaarverslag SDSP 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Jaarverslag SDSP 2010

Jaarverslag SDSP 2010

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Jaarverslagen t/m 2009

Jaarverslagen t/m 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Intentieverklaring Papoea organisaties

Intentieverklaring Papoea organisaties

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Niet betaalde pensioenen

Niet betaalde pensioenen

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Eco-toerisme Manokwari

Eco-toerisme Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari