Daan Goppel en Corry Ap met de Becak Belanda

Becak Belanda

Het documentaire project ‘Becak Belanda – Verhalen van migranten uit Papoea en de Molukken’ werd mede mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit het Ministerie van Welzijn en Sport in het kader van de subsidieregeling CEWIN4.

Verhalen van migranten uit Papoea en de Molukken

In 2021 voerde de SDSP het documentaire project ‘Becak Belanda – Verhalen van migranten uit Papoea en de Molukken’ uit dat mede mogelijk is gemaakt door ondersteuning vanuit het Ministerie van Welzijn en Sport in het kader van de subsidieregeling CEWIN4. Met deze documentaire tweeluik hebben we de abstractie van de geschiedenis van Papoea (hier bedoeld: voormalig Nederlands-Nieuw-Guinea) en de Molukken een gezicht willen geven. Aan de hand van twee diepgaande gesprekken met gasten waarvan de een verleden heeft in Papoea en de ander op de Molukken, hebben we getracht het (recente) verleden invoelbaar te maken.

Aanleiding & concept

Nederland heeft als kolonisator een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Papoea (hier bedoeld: voormalig Nederlands-Nieuw-Guinea) en de Molukken. Deze staatkundige betrokkenheid is voor veel mensen in Nederland en Indonesië, een tamelijk tot zeer onbekend verhaal, een abstractie uit de geschiedenisboeken. Dat is te betreuren, want deze gezamenlijke geschiedenis kan ons veel leren over hoe de samenlevingen van Nederland, Papoea en de Molukken zich hebben gevormd en hoe ze met elkaar verbonden zijn. Waarom kent Nederland gemeenschappen van migranten uit Papoea en de Molukken? Wat zegt hun migratiegeschiedenis over de relatie tussen Nederland en deze gebieden? Hoe hangt hun migratiegeschiedenis samen met de huidige maatschappelijke dynamiek in Papoea en de Molukken? Dit zijn interessante vragen waarmee vanuit historische inzichten het heden kan worden geduid.

Daan Goppel en Corry Ap met de Becak Belanda

Ervaringen van vrijwilligers van de SDSP leren ons dat mensen in Indonesië geïnteresseerd zijn in deze geschiedenis, maar dat de kanalen waardoor men verhalen over dit verleden tot zich kan nemen in het Indonesisch beperkt zijn. Anderzijds leidt in Nederland de onwetendheid er op persoonlijk vlak dikwijls toe dat leden van de Papoea- en Molukse gemeenschap niet als zodanig worden herkend en begrepen. Tevens ontbreekt het veel mensen in Nederland aan kennis om de huidige situatie in Papoea en de Molukken goed te kunnen begrijpen.

Met deze documentaire tweeluik hebben we de abstractie van de geschiedenis een gezicht willen geven. Aan de hand van twee diepgaande gesprekken met gasten waarvan de een verleden heeft in Papoea en de ander op de Molukken, hebben we getracht het (recente) verleden invoelbaar te maken. Ons inziens zijn persoonlijke verhalen hiervoor een kleurrijk en krachtig middel, en is dit in de video’s ook gebleken.

Daan Goppel en Corry Ap met de Becak Belanda

Doel

Middels deze filmdocumentaire hebben wij getracht bij te dragen aan het bereiken van het onderstaande:

  1. Erkenning geven aan: migranten en hun nazaten in Nederland, afkomstig uit Papoea (voormalig Nederlands-Nieuw-Guinea) en de Molukken.
  2. Kennis vergroten bij een breder Nederlands en Indonesisch publiek over: de geschiedenis van migranten uit Papoea en de Molukken die naar Nederland zijn gekomen, en de historische relatie die Nederland met beide gebieden heeft, teneinde de huidige ontwikkelingen in Papoea en de Molukken vanuit historisch perspectief te kunnen duiden.

Gezien de zeer boeiende levensgeschiedenissen en uiteenlopende achtergronden van onze interview gasten zijn wij zeer content met het eindproduct.
Voor wat betreft onze interview gast uit Papoea is het gezien haar leeftijd mogelijk geweest om uit eerste hand te vernemen van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van Nederland en Papoea, welke ons inziens een waardevolle bijdrage levert aan de bewustwording van onze gedeelde geschiedenis.
Onder andere in het kader van de herdenking van 70 jaar Molukkers in Nederland, is er recentelijk relatief veel aandacht voor de geschiedenis van de komst van Molukkers naar Nederland. Daarnaast is over de Molukse acties in de jaren ’70 in de loop der jaren al veel gedocumenteerd. Hierdoor hebben wij het waardevol geacht om de blik op de Molukse geschiedenis te verbreden. Daarvoor hebben wij gekozen een verhaal voor het voetlicht te brengen dat vanuit Nederlands-Molukse beleving een licht werpt op het godsdienstconflict dat rond de eeuwwisseling op de Molukken woedde.

Documentaires

Papoea

Deze documentaire video speelt zich af in Den Haag, waar onze gast Corry Ap is, een Papoeadame die opgroeide in Nederlands-Nieuw-Guinea. In haar leven heeft ze de overgang van het Nederlands naar Indonesisch bewind zeer bewust meegemaakt. Aan de hand van haar persoonlijke geschiedenis neemt ze de kijker mee door het ontwikkelingen in het verleden van West-Papoea en vertelt ze wat dit voor haar betekende. Haar levensgeschiedenis neemt een dramatische wending wanneer haar man, gevangen wordt genomen en zij met haar kinderen de vlucht moet nemen naar Papoea-Nieuw-Guinea. In het vluchtelingenkamp moet zij het ontijdige bericht vernemen van de dood van haar man. Deze persoon, Arnold Ap, was bij leven antropoloog en muzikant, die ook wel de ‘Bob Marley’ van Papoea werd genoemd en om zijn liederen als gevaar voor het militaire bewind werd gezien en ter dood werd gebracht. Corry Ap met haar gezin kwam uiteindelijk in Nederland terecht.

Molukken

Deze documentaire video speelt zich af in Groningen, waar Chenah onze gast is, een man van Nederlands-Molukse afkomst. Met hem wordt de Molukse wijk in Groningen bezocht. Tijdens de tocht vertelt hij over zijn ervaring in de meer recentere geschiedenis van de Molukken, welke in Nederland vrij onbekend is; namelijk de godsdienstoorlog tussen Moslims en Christenen die oplaaide in het jaar 1999. Hij bracht in deze roerige tijd een bezoek aan de Molukken om zijn oma te evacueren die enkele jaren daarvoor geremigreerd was naar haar dorp van geboorte. Naast dat met Chenah wordt besproken wat het betekent om van zowel Nederlandse als Molukse afkomst te zijn, deelt hij met ons zijn ervaringen ten tijde van het conflict op de Molukken, en wordt besproken op welke manier om te gaan met de erfenis van wat hij daar heeft meegemaakt.

Gerelateerde berichten

Eerste bomen voedselbos Villanova de grond in

Eerste bomen voedselbos Villanova de grond in

OP het terrein van SMK Villanova in Manokwari, realiseert de SDSP i.s.m. The Tree Party en RVO Nederland een voedselbos van 3 hectare. Het doel is de school te versterken in zijn eigen voedselvoorziening onder het motto ‘ieder kind elke dag een stuk vers fruit’.

Lees meer
Aftrap voedselbos Villanova

Aftrap voedselbos Villanova

OP het terrein van SMK Villanova in Manokwari, realiseert de SDSP i.s.m. The Tree Party en RVO Nederland een voedselbos van 3 hectare. Het doel is de school te versterken in zijn eigen voedselvoorziening onder het motto ‘ieder kind elke dag een stuk vers fruit’.

Lees meer
Becak Belanda #4 – Verlangen naar Papoea

Becak Belanda #4 – Verlangen naar Papoea

Kom meer te weten over Papoea en laat je meenemen in het aangrijpende levensverhaal van Corry Ap. Een papoeadame die trouwde met de ‘Bob Marley’ van Papoea, met hem een gezin stichtte, maar uiteindelijk haar man in de gevangenis moest achterlaten en met hun jonge kinderen het land moest ontvluchten. Een verhaal over liefde achter tralies en een bijzonder lied..

Lees meer

Projecten

De door de SDSP ondersteunde projecten komen voort uit lokale initiatieven. Uitgangspunt is dat de Papoea’s zelf met ideeën en voorstellen komen en geen projecten opgelegd krijgen. Aan nieuwe projecten stelt de SDSP dan ook belangrijke criteria.

Vrijwilligers helpen de lokale bevolking bij de realisering van de projecten. Hulp wordt gevraagd bij overheden, ontwikkelingsorganisaties, maatschappelijke organisaties, particulieren en bedrijven. Voor de uitvoering van projecten is de SDSP afhankelijk van donaties.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Integrale aanpak

Als SDSP werken we al vanaf het begin van ons bestaan aan de uitwerking van de visie dat investeren in West-Papoea het beste kan door het mede helpen opzetten van duurzame, economische initiatieven, samen met de lokale bevolking en de lokale overheid, en met steun van adviesbureaus, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid. Aandacht voor de natuur en de bewoners – en gebruik maken van de vele natuurlijke hulpbronnen die West- Papoea rijk is.

Lees meer

Bekijk onze publicaties

 

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Jaarverslag SDSP 2016

Jaarverslag SDSP 2016

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

Paradijsvogels bedreigd

Paradijsvogels bedreigd

Social investment opportunities in the cocoa sector

Social investment opportunities in the cocoa sector

Particuliere hulp Papua werkt

Particuliere hulp Papua werkt

Pushed to the margins – master thesis

Pushed to the margins – master thesis

Jaarverslag SDSP 2015

Jaarverslag SDSP 2015

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

De Vogelkop helpen voor het te laat is

De Vogelkop helpen voor het te laat is

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jaarverslag SDSP 2014

Jaarverslag SDSP 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Vrijwilligers bieden Papua hoop

Vrijwilligers bieden Papua hoop

OneWorld Magazine – juni 2014

OneWorld Magazine – juni 2014

Jaarverslag SDSP 2013

Jaarverslag SDSP 2013

Nieuwsbrief – Mei 2014

Nieuwsbrief – Mei 2014

Presentatie over The First Step afvalproject

Presentatie over The First Step afvalproject

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Jaarverslag SDSP 2012

Jaarverslag SDSP 2012

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Achtentachtig prachtige vissen

Achtentachtig prachtige vissen

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

West-Papoea alert

West-Papoea alert

Jaarverslag SDSP 2011

Jaarverslag SDSP 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Jaarverslag SDSP 2010

Jaarverslag SDSP 2010

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Jaarverslagen t/m 2009

Jaarverslagen t/m 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Intentieverklaring Papoea organisaties

Intentieverklaring Papoea organisaties

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Niet betaalde pensioenen

Niet betaalde pensioenen

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Eco-toerisme Manokwari

Eco-toerisme Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari