Arfak Conservation & Community Centre

Het ecotoeristisch netwerk wil in het hart van de regenwouden in het Arfakgebergte het Arfak Conservation & Community Centre (ArCCC) realiseren. Hiermee koppelen we ecotoerisme en natuurbescherming aan sociale projecten in het Arfakgebergte.

Conservation & Community Centre

Onze counterpart in West-Papoea (Indonesië), de lokale Stichting Papua Konservasi dan Kommunitas, wil in het hart van de regenwouden in het Arfakgebergte het Arfak Conservation & Community Centre (ArCCC) realiseren. Deze stichting is een initiatief van Shita Prativi van de Papua Bird Club – tevens lid van ons eco-toeristische netwerk –  die al gedurende vele jaren ecotoerisme en natuurbescherming koppelt aan sociale projecten in het Arfakgebergte. Inwoners van de regenwouden krijgen hierdoor  werkgelegenheid in ecotoerisme en in het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek. Door de inkomsten krijgen de lokale gemeenschappen economisch perspectief en tegelijkertijd een direct belang om bij te dragen aan de natuurbescherming.

Meerjarige aanpak

Het betreft een meerjarig programma, waarbij de bouw van het centrum in de 2e fase is gepland. Eerst ligt de focus op educatie en nieuwe werkgelegenheid.  Er wordt gestart met een pilot in de regio Mokwam (Arfakgebergte) waarna het doel is om een verbreding naar andere regio’s in de Vogelkop van West-Papoea te realiseren. 

In 2016 worden in de dorpen Engelse lessen gegeven aan 4 groepen: kinderen, middelbare scholieren, vrouwen en mannen. Daarnaast wordt een intensieve praktijktraining gegeven voor veldgidsen. Een belangrijk deel van de inspanningen voor het programma wordt gedragen door de inzet van vrijwilligers, zowel lokaal in Papoea als in Nederland vanuit SDSP.

Educatie & Werkgelegenheid

Als start ligt de focus nu eerst op EDUCATIE en nieuwe WERKGELEGENHEID in de vorm van dit PILOT PROJECT, bestaande uit:

  1. De projectvoorbereiding (draagvlakbijeenkomsten, proefsessie Engelse lessen, opstellen vogelgids e.d.) en een onderzoek naar de marktpositie van dorpsvrouwen in de stad.
  2. Het geven van Engelse lessen aan 4 groepen in de bergdorpen: kinderen, middelbare scholieren, vrouwen en mannen, toegespitst op contacten met toeristen.
  3. Intensieve praktijktraining voor veldgidsen door zeer ervaren lokale vogelgidsen
  4. Training in het management van logementen en voorts in alle aspecten van hospitality ofwel “goed gastheerschap”.

Samenwerking

We werken aan een educatief toeristisch programma in de dorpen in het regenwoud – samen met onze partners in het West Papua Community Based Ecotourism Network. Zie hiervoor ook de pagina over hoe de SDSP zich inspant voor duurzaam toerisme en de website van het ecotoeristisch netwerk www.papua-travel.com.

Doelstelling

Het doel is stimuleren van natuur en cultuur toerisme in West Papua voor buitenlandse toeristen, dat wordt georganiseerd door en voor lokale Papoea gemeenschappen. Het project ondersteunt de lokale communities in hun streven naar behoud van de natuurlijke omgeving, het opbouwen van de lokale economie, economische kansen en een duurzame toekomst.

Doelgroep

Met dit project willen we 36 dorpen in de binnenlanden alternatieve economische perspectieven bieden. Natuur en cultuur toerisme als een alternatief voor het kappen van regenwouden voor bijv. palmolieplantages, illegale jacht op beschermde vogels etc.

Het toerisme in de dorpen staat nog in de kinderschoenen. We willen de gemeenschap en locale gidsen een gedegen opleiding geven om goed voorbereid te zijn op de ontvangst en begeleiding van toeristen.

Tijdspad

Met financiële ondersteuning vanuit fondsen voerden we in 2016 t/m 2018 een pilotproject uit in dorpen in het Arfakgebergte en op de Raja Ampat eilanden.

Voor 2019 en verder werken aan een trainingsprogramma voor communities en voor locale gidsen.

Activiteiten

De activiteiten zijn gericht op:

A. Ontwikkeling curriculum
B. Cursus – Train de Trainers – (voor 25 Tourgidsen met ervaring)
C. Opleiding van 36 lokale gidsen en communities
D. Training on the job in de betreffende dorpen (36)
E. Budget lokale initiatieven voor de ontwikkeling van de deelnemende dorpen (36)
F. Monitoring/evaluatie

In de verschillende cursussen zullen verschillende groepen mensen deelnemen als trainer en deelnemers:

  1. Nationale en internationale specialisten die de cursussen zullen ontwikkelen en de Train de Trainer cursussen zullen geven samen met de locale touroperators (de partners in dit project).
  2. Tourgidsen met ervaring nemen deel aan de aan cursussen die worden gegeven door de nationale en internationale specialisten en worden opgeleid tot trainer (Train de Trainers).
  3. Lokale gidsen en lokale mensen uit de dorpen zullen een training krijgen van de getrainde Tourgidsen
  4. Training on the job wordt gegeven door de locale touroperators (de partners in dit project)

Fondsenwerving

We willen dit project financieren uit fondsen in Nederland en in Indonesië. Daarnaast starten we crowdfunding voor particuliere support aan dit programma via dit project op PIF World (opent in nieuw tabblad), vanwaar u ook een donatie kunt doen.

Gerelateerde berichten

Community Based Conservation

Community Based Conservation

Het project ‘Community Based Conservation Arfak’ hanteert een integrale aanpak waarbij lokale initiatieven voor alternatieve bronnen van inkomsten, zoals ecotoerisme, ontstaan.

Lees meer
Guesthouse Warmarway – 4

Guesthouse Warmarway – 4

In januari kregen we via onze lokale contactpersoon Charles Roring weer een update over de voortgang van de bouw van het guesthouse in Warmarway. Inmiddels liggen de golfplaten op de dakconstructie en is men met man en macht aan het werk. 

Lees meer
Guesthouse Warmarway – 3

Guesthouse Warmarway – 3

Afgelopen maand hebben Yunus Sayori en verschillende bewoners van het dorp Warmarway de fundering voor het guesthouse gelegd. Momenteel zijn ze bezig met het op maat zagen van de planken en de steunpilaren voor het guesthouse.

Lees meer
Warmarway, Indibo and Kebar

Warmarway, Indibo and Kebar

Since my last blog post four weeks ago it had been a very busy time again and Europe seemed to be far away. Not only because of the around 12.600 km distance between Germany and West Papua, but also because the internet connection was not (or very slow) working for about a month.

Lees meer
Guesthouse Warmarway – 2

Guesthouse Warmarway – 2

Deze week werden de benodigde materialen voor het guesthouse geleverd. Alle materialen zijn nu aanwezig om met de bouw te kunnen beginnen. Komende week start de lokale bevolking  – onder aansturing van Yunus Sayori en met hulp van extra mankrachten – aan de bouw.

Lees meer
Guesthouse Warmarway – 1

Guesthouse Warmarway – 1

Via onze lokale contacten kwam de vraag om ondersteuning bij het bouwen en inrichten van een logement in Warmarway bij ons binnen. Het betreft een vraag uit de gemeenschap zelf waarbij het gaat om hulp bij het financieren van bouwvakkers / mankracht en bij de aanschaf van bedden, matrassen, kook- en eetgerei, tafels en stoelen.

Lees meer

Projecten

De door de SDSP ondersteunde projecten komen voort uit lokale initiatieven. Uitgangspunt is dat de Papoea’s zelf met ideeën en voorstellen komen en geen projecten opgelegd krijgen. Aan nieuwe projecten stelt de SDSP dan ook belangrijke criteria.

Vrijwilligers helpen de lokale bevolking bij de realisering van de projecten. Hulp wordt gevraagd bij overheden, ontwikkelingsorganisaties, maatschappelijke organisaties, particulieren en bedrijven. Voor de uitvoering van projecten is de SDSP afhankelijk van donaties.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Integrale aanpak

Als SDSP werken we al vanaf het begin van ons bestaan aan de uitwerking van de visie dat investeren in West-Papoea het beste kan door het mede helpen opzetten van duurzame, economische initiatieven, samen met de lokale bevolking en de lokale overheid, en met steun van adviesbureaus, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid. Aandacht voor de natuur en de bewoners – en gebruik maken van de vele natuurlijke hulpbronnen die West- Papoea rijk is.

Lees meer

Bekijk onze publicaties

 

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Jaarverslag SDSP 2016

Jaarverslag SDSP 2016

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

Paradijsvogels bedreigd

Paradijsvogels bedreigd

Social investment opportunities in the cocoa sector

Social investment opportunities in the cocoa sector

Particuliere hulp Papua werkt

Particuliere hulp Papua werkt

Pushed to the margins – master thesis

Pushed to the margins – master thesis

Jaarverslag SDSP 2015

Jaarverslag SDSP 2015

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

De Vogelkop helpen voor het te laat is

De Vogelkop helpen voor het te laat is

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jaarverslag SDSP 2014

Jaarverslag SDSP 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Vrijwilligers bieden Papua hoop

Vrijwilligers bieden Papua hoop

OneWorld Magazine – juni 2014

OneWorld Magazine – juni 2014

Jaarverslag SDSP 2013

Jaarverslag SDSP 2013

Nieuwsbrief – Mei 2014

Nieuwsbrief – Mei 2014

Presentatie over The First Step afvalproject

Presentatie over The First Step afvalproject

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Jaarverslag SDSP 2012

Jaarverslag SDSP 2012

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Achtentachtig prachtige vissen

Achtentachtig prachtige vissen

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

West-Papoea alert

West-Papoea alert

Jaarverslag SDSP 2011

Jaarverslag SDSP 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Jaarverslag SDSP 2010

Jaarverslag SDSP 2010

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Jaarverslagen t/m 2009

Jaarverslagen t/m 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Intentieverklaring Papoea organisaties

Intentieverklaring Papoea organisaties

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Niet betaalde pensioenen

Niet betaalde pensioenen

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Eco-toerisme Manokwari

Eco-toerisme Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari