Duurzaam bosbeheer

Duurzaam bosbeheer met een grote diversiteit aan producten uit het bos levert veel meer economisch voordeel op voor de lokale bevolking dan het kappen van regenwouden voor monoculturen zoals bijvoorbeeld palmolie. In dit verband beoogt de SDSP draagvlak te creëren en steunen wij lokale initiatieven voor alternatieve bronnen van inkomsten, zoals ecotoerisme.

Behoud van natuur

De filosofie is eenvoudig: als de lokale bevolking kan leven van hun eigen bos en hun eigen land, iets wat ze altijd al hebben gedaan, en ook in de nieuwe maatschappij een bestaan kunnen opbouwen, hebben ze geen reden het bos te verkopen en het leeg te laten kappen door grote maatschappijen. Of het te verkopen voor te weinig geld aan projectontwikkelaars. Duurzaam beheer betekent behoud van de natuur.

Economisch perspectief

Duurzaam bosbeheer met een grote diversiteit aan producten uit het bos levert veel meer economisch voordeel op voor de lokale bevolking dan het kappen van regenwouden voor monoculturen zoals bijvoorbeeld palmolie. In dit verband beoogt de SDSP draagvlak te creëren en steunen wij lokale initiatieven voor alternatieve bronnen van inkomsten, zoals ecotoerisme.

Voedselbossen

Een aparte ‘tak’ van het duurzaam bosbeheer vormen de zogenaamde voedselbossen. Lees hier meer over op de pagina Agroforestry.

Lokaal samenwerken en informeren

Als kleine ontwikkelingsorganisatie kan de SDSP investeerders in dit gebied niet weghouden. Wel kan de SDSP er voor zorgen dat investeerders die interesse tonen in het gebied er alleen toegang krijgen als ze aantoonbaar werken aan behoud van natuur, cultuur en werken op een duurzame en ecologisch verantwoorde wijze. De SDSP begint daarbij bij de basis: samenwerking met lokale organisaties en het informeren van de lokale bevolking.

Integraal plan

Binnen het Masterplan voor duurzame ontwikkeling voor West-Papoea dat de SDSP i.s.m. diverse partijen heeft opgesteld, is het doel om te komen tot een integraal plan en een effectieve organisatie voor duurzame ontwikkeling, mede door private initiatieven en investeringen.

Activiteiten

Daan Goppel en Corry Ap met de Becak Belanda

Community based conservation Arfak

Vanaf 2016 steunen wij het project “Community based conservation Arfak” in het Arfak gebergte, dat in 2017 werd voortgezet in de afgelegen delen van de Raja Ampat eilanden. Het project werd door onze counterparts ter plaatse voortvarend opgepakt en dit heeft tot concrete resultaten geleid.

Het is in hoge mate een holistische aanpak, met veel respect voor de culturele en historische factoren die meespelen. De aanbevelingen die eruit voortkomen, zijn daardoor heel goed gefundeerd. Wij hebben daaruit veel kunnen leren over de aanpak voor een vervolgproject dat we momenteel ontwikkelen samen met alle partners in het West Papua Ecotourism Network; zie hiervoor ook onze website Papua Travel. Deze website is ook interessant en informatief als u van plan bent om West Papua te bezoeken.

Daan Goppel en Corry Ap met de Becak Belanda

Educatie

In samenwerking met Makor Reizen en onze lokale partners onderzoeken we hoe het kennisniveau van lokale gidsen en de kwaliteit van het gastheerschap van accommodatie verschaffers naar een hoger plan kan worden getild. Bij een project dat zich richt op duurzaam toerisme, kijken we daarbij hoe natuurbescherming, toerisme en werkgelegenheid optimaal aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zoals in de Klasow vallei, gelegen in de Vogelkop van West-Papoea, waar het project Malagufuk Ecotourism Development is gesitueerd.

 

Daan Goppel en Corry Ap met de Becak Belanda

Bebossingsproject Kebar

De SDSP werkte voor dit project samen met Hogeschool Larenstein, de Universitas Papua (UniPa) in Manokwari en het stadsbestuur van Manokwari aan een samenwerkingsverband om in de Kebar een duurzaam stuk bos te ontwikkelen. In september 2004 zijn onderzoekers van de SDSP afgereisd naar Papua Barat voor het doen van de eerste haalbaarheidsstudie. Hierbij zijn onderzoeken uit 1960 en gegevens van de laatste 10 jaar van de SDSP gebruikt. In 1960 was reeds door de overheid een plan opgezet voor een bebossingsproject met een tropische naaldhoutsoort, de Araucaria. Lees meer over het Bebossingsproject Kebar.

Gerelateerde publicaties

MVO op West-Papoea

Als kennispartner en aanjager van projecten is de SDSP de ‘liaison’ bij uitstek voor MVO ondernemers. Het doel van de samenwerking is om de projecten zelfvoorzienend en zelfdragend te laten zijn. Lees meer

Worsteling met natuur, economie en gezondheid

Oorspronkelijke bewoners van West-Papoea leven in harmonie met de natuur. Maar dan valt het oog van een commercieel buitenlands bedrijf op hun land…Lees meer

Gerelateerde berichten

Aftrap voedselbos Villanova

Aftrap voedselbos Villanova

OP het terrein van SMK Villanova in Manokwari, realiseert de SDSP i.s.m. The Tree Party en RVO Nederland een voedselbos van 3 hectare. Het doel is de school te versterken in zijn eigen voedselvoorziening onder het motto ‘ieder kind elke dag een stuk vers fruit’.

Lees meer
Report on Sustainable Forest Management in Sawinggrai – SEFA

Report on Sustainable Forest Management in Sawinggrai – SEFA

Following several successful cooperations in the past few years, this year’s International Development Project is collaborating with Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) once again. This time their research and reports focuses on the subject of Sustainable Forest Management in Sawinggrai, West Papua.

Lees meer

Projecten

De door de SDSP ondersteunde projecten komen voort uit lokale initiatieven. Uitgangspunt is dat de Papoea’s zelf met ideeën en voorstellen komen en geen projecten opgelegd krijgen. Aan nieuwe projecten stelt de SDSP dan ook belangrijke criteria.

Vrijwilligers helpen de lokale bevolking bij de realisering van de projecten. Hulp wordt gevraagd bij overheden, ontwikkelingsorganisaties, maatschappelijke organisaties, particulieren en bedrijven. Voor de uitvoering van projecten is de SDSP afhankelijk van donaties.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Integrale aanpak

Als SDSP werken we al vanaf het begin van ons bestaan aan de uitwerking van de visie dat investeren in West-Papoea het beste kan door het mede helpen opzetten van duurzame, economische initiatieven, samen met de lokale bevolking en de lokale overheid, en met steun van adviesbureaus, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid. Aandacht voor de natuur en de bewoners – en gebruik maken van de vele natuurlijke hulpbronnen die West- Papoea rijk is.

Lees meer

Bekijk onze publicaties

 

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Jaarverslag SDSP 2016

Jaarverslag SDSP 2016

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

Paradijsvogels bedreigd

Paradijsvogels bedreigd

Social investment opportunities in the cocoa sector

Social investment opportunities in the cocoa sector

Particuliere hulp Papua werkt

Particuliere hulp Papua werkt

Pushed to the margins – master thesis

Pushed to the margins – master thesis

Jaarverslag SDSP 2015

Jaarverslag SDSP 2015

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

De Vogelkop helpen voor het te laat is

De Vogelkop helpen voor het te laat is

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jaarverslag SDSP 2014

Jaarverslag SDSP 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Vrijwilligers bieden Papua hoop

Vrijwilligers bieden Papua hoop

OneWorld Magazine – juni 2014

OneWorld Magazine – juni 2014

Jaarverslag SDSP 2013

Jaarverslag SDSP 2013

Nieuwsbrief – Mei 2014

Nieuwsbrief – Mei 2014

Presentatie over The First Step afvalproject

Presentatie over The First Step afvalproject

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Jaarverslag SDSP 2012

Jaarverslag SDSP 2012

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Achtentachtig prachtige vissen

Achtentachtig prachtige vissen

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

West-Papoea alert

West-Papoea alert

Jaarverslag SDSP 2011

Jaarverslag SDSP 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Jaarverslag SDSP 2010

Jaarverslag SDSP 2010

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Jaarverslagen t/m 2009

Jaarverslagen t/m 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Intentieverklaring Papoea organisaties

Intentieverklaring Papoea organisaties

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Niet betaalde pensioenen

Niet betaalde pensioenen

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Eco-toerisme Manokwari

Eco-toerisme Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari