Agro-forestry in Sorong

Een SDSP project in de sfeer van de landbouw en veehouderij. Het gaat om mensen van de Muyu-stam in Sorong, die door de SDSP gesteund gaan worden. Onze contactpersoon Anton Tromp OSA vertelt:

Agroforestry in Sorong

door Anton Tromp


Een SDSP project in de sfeer van de landbouw en veehouderij. Het gaat om mensen van de Muyu-stam in Sorong, die door de SDSP gesteund gaan worden. Onze contactpersoon Anton Tromp OSA vertelt:

“…Sinds de stichting van de stad Sorong door de Nieuw Guineesche Petroleum Maatschappij (NNGPM) in 1947 zijn er mensen uit het stamgebied van Muyu-Mandobo in Sorong. De Muyu’s zijn afkomstig van de streek rond Mindiptana in het diepe binnenland van Merauke (Zuid Papoea). De Nederlandse koloniale overheid, in samenwerking met de BPM/NNGPM, had de gewoonte zogenaamde ‘kontrakt-koelies’ voor het grove werk uit het binnenland naar Sorong te brengen, waar ze een contract van enkele maanden, of ten hoogste twee jaar kregen. Na die periode werden ze weer teruggebracht naar hun dorp, en vervangen door een andere groep. Zo kreeg eenieder de gelegenheid de stad te zien, wat geld te verdienen, raakten gezinnen niet ontwricht en kwamen de kampongs niet leeg door urbanisatie.

Sinds begin vijftiger jaren bleven echter toch enkele Muyu’s in Sorong hangen. Ze trouwden met vrouwen van de Raja-Ampat-eilanden, en vonden werk bij de overheid of bij de scheepswerf.

Vanaf 1972, toen een Amerikaanse oliemaatschappij nieuw ontdekte velden begon te exploreren bij Sorong, kwam de stroom van Muyu-gezinnen weer op gang. Enkele van die gezinnen gingen in elkaars nabijheid wonen. Eén van die groepen, verdreven van hun stek door stadsuitbreiding (de aanleg van een vliegveld op de vaste wal), heeft zich gevestigd langs de Intimpura-weg, 18 kilometer buiten Sorong.

De Intimpura-weg is genoemd naar en aangelegd door een Indonesisch-Maleisische houtkapbedrijf dat, zoals vele andere bedrijven tot diep in het binnenland provisorische wegen aanlegt om de boomstammen naar de kust te kunnen transporteren.

Als het oerwoud is leeggeroofd, wordt de weg verlaten en overgedragen aan de locale overheid, die de financiën mist om voor het onderhoud te zorgen. Wegen veranderen in blubberbanen.

Vijf kilometer van de hoofdweg af heeft een groep Muyu’s enkele hectaren grond in optie kunnen krijgen van de eigenaars, de stam Moi (de oorspronkelijke Papua stam rond Sorong). Men heeft schamele hutten gebouwd en is bezig het oerwoud te ontginnen om tuinen aan te leggen om in hun onderhoud te voorzien, en ook door overschotten te verkopen op de Sorong-markt. Iedereen, ook schoolkinderen, moet vijf kilometer lopen naar de grote weg om op de bus te kunnen stappen. Soms kan men met een truck van een houtbedrijf mee rijden.
De eerste prioriteit waar men het huishoudgeld aan besteed, is het bouwen van betere huizen (naast de routine uitgaven, als schoolgeld en medicijnen). Het werk op die tuinen (in totaal vijf hectaren) schiet echter niet hard op omdat het hen ontbreekt aan het nodige gereedschap.

Voor tien ‘voorbeeld-gezinnen’ is nu in samenwerking met de stichting ‘Amkili’ (door enkele Muyu’s uit de stad opgericht) een set gereedschap samengesteld (bijl, schoppen, hak, hark, pikhouweel, kruiwagen, enz.) waarover elk gezin zal kunnen beschikken. De SDSP heeft de aanschaf van deze gereedschappen mogelijk gemaakt.

De 10 gezinnen kunnen nu het land bewerken en grote lappen grond worden nu gebruikt voor de verbouw van groenten en fruit.

Ondergetekende, in samenwerking met de Fransiskus-parochie in Aimas, zorgt voor de coördinatie en begeleiding van het ontwikkelingsproces in het dorp.”

Ton Tromp OSA, Sorong

Projecten

De door de SDSP ondersteunde projecten komen voort uit lokale initiatieven. Uitgangspunt is dat de Papoea’s zelf met ideeën en voorstellen komen en geen projecten opgelegd krijgen. Aan nieuwe projecten stelt de SDSP dan ook belangrijke criteria.

Vrijwilligers helpen de lokale bevolking bij de realisering van de projecten. Hulp wordt gevraagd bij overheden, ontwikkelingsorganisaties, maatschappelijke organisaties, particulieren en bedrijven. Voor de uitvoering van projecten is de SDSP afhankelijk van donaties.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Doe mee

U kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun zo onze projecten. Of steun de SDSP projecten via onze pagina op PIF world.

Omdat de SDSP volledig gerund wordt door vrijwilligers, zijn we ook op zoek naar enthousiaste nieuwe vrijwilligers: zowel voor ons werk in Nederland als ter plekke in West-Papoea. In Nederland kunt u bijv. helpen bij fondsenwerving, administratie, het vertalen van documenten of door uw kennis te delen. Ook voor stages en studieprojecten kunt u bij ons terecht.

Lees meer

Integrale aanpak

Als SDSP werken we al vanaf het begin van ons bestaan aan de uitwerking van de visie dat investeren in West-Papoea het beste kan door het mede helpen opzetten van duurzame, economische initiatieven, samen met de lokale bevolking en de lokale overheid, en met steun van adviesbureaus, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid. Aandacht voor de natuur en de bewoners – en gebruik maken van de vele natuurlijke hulpbronnen die West- Papoea rijk is.

Lees meer

Bekijk onze publicaties

 

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Jaarverslag SDSP 2016

Jaarverslag SDSP 2016

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

Paradijsvogels bedreigd

Paradijsvogels bedreigd

Social investment opportunities in the cocoa sector

Social investment opportunities in the cocoa sector

Particuliere hulp Papua werkt

Particuliere hulp Papua werkt

Pushed to the margins – master thesis

Pushed to the margins – master thesis

Jaarverslag SDSP 2015

Jaarverslag SDSP 2015

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

De Vogelkop helpen voor het te laat is

De Vogelkop helpen voor het te laat is

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jaarverslag SDSP 2014

Jaarverslag SDSP 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Vrijwilligers bieden Papua hoop

Vrijwilligers bieden Papua hoop

OneWorld Magazine – juni 2014

OneWorld Magazine – juni 2014

Jaarverslag SDSP 2013

Jaarverslag SDSP 2013

Nieuwsbrief – Mei 2014

Nieuwsbrief – Mei 2014

Presentatie over The First Step afvalproject

Presentatie over The First Step afvalproject

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Jaarverslag SDSP 2012

Jaarverslag SDSP 2012

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Achtentachtig prachtige vissen

Achtentachtig prachtige vissen

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

West-Papoea alert

West-Papoea alert

Jaarverslag SDSP 2011

Jaarverslag SDSP 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Jaarverslag SDSP 2010

Jaarverslag SDSP 2010

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Jaarverslagen t/m 2009

Jaarverslagen t/m 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Intentieverklaring Papoea organisaties

Intentieverklaring Papoea organisaties

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Niet betaalde pensioenen

Niet betaalde pensioenen

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Eco-toerisme Manokwari

Eco-toerisme Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari