Kunstverkoop op een eerlijke manier

j

17 feb, 2013

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) verkoopt in haar kantoor annex gallerie in Zeist kunst uit Papua Barat, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. De opbrengst komt geheel ten goede aan ontwikkelingshulp in Papua Barat zelf. Geen onethische commerciële kunsthandel voor eigen gewin, maar kunstverkoop op een eerlijke manier.

In Zeist pronken talloze Papua kunstvoorwerpen in het SDSP kantoor en in de galerie. Beelden, sagobakken en schilden uit het Asmatgebied, die tot de beste traditionele houtsnijwerken worden gerekend, uitgestald in ons koude kikkerland. Binnen lonkt een verre tropische cultuur.

Sinds 1995

Sinds 1995 steunt de SDSP duurzame en structurele ontwikkeling van de bevolking en de natuur in Papua Barat. De SDSP vrijwilligers werven financiële steun bij de overheid, maatschappelijke organisaties, particulieren en bedrijven. Ook verkoopt de SDSP kunstvoorwerpen uit Papua Barat. Met de opbrengst financiert zij diverse educatieve, culturele, sociale, agrarische en medische ontwikkelingshulpprojecten en lokale initiatieven.

Na een verkoopactie met de Fair Trade Organisatie, een expositie bij Oikos en een Papua paviljoen in Almelo, heeft de SDSP nu in Zeist een vast verkoop- en uitleenpunt van de Papuakunst. Deze kunstverkoop- en uitleen op de SDSP-manier is dubbel effectief. Niet alleen krijgen de kunstenaars een eerlijke prijs voor hun voorwerpen, maar tevens wordt er geïnvesteerd in een structurele verbetering van de Papua’s. Juist het steunen van plaatselijke initiatieven en het betrekken van de lokale bevolking in de ontwikkelingsprojecten verbetert de culturele en sociale positie van de Papua’s.

Geen commercieel gewin

De SDSP veroordeelt puur commerciële kunsthandel uit het ontwikkelingsgebied Papua Barat. Enkel commercieel gewin halen uit het verkopen van Papuakunst, draagt niet bij aan een structurele verbetering van de lokale bevolking en kan daarom simpelweg als onethisch bestempeld worden. De overwinst van de kunst in eigen zak steken, terwijl de makers in structurele armoede leven, is geen cultuurwaardering maar cultuurroof. De SDSP verbaast zich dan ook over eerder verschenen artikelen in toonaangevende dagbladen waarin dergelijke handel kritiekloos wordt beschreven.

De Papua’s hebben hulp nodig. Zij vormen een volk dat zich staande probeert te houden te midden van grote sociale veranderingen en een toenemende diversiteit aan volken, culturen en religies. Als gevolg van het Indonesische transmigratiebeleid dreigen de Papua’s een minderheid op eigen bodem te worden. Door de toeloop van zo’n miljoen transmigranten is niet alleen de economische positie van de Papua’s aanzienlijk verzwakt. Hun complete cultuur en tradities staan sterk onder druk. Het is van groot belang dat de Papua’s hun eigen identiteit kunnen behouden. Door aan een duurzame samenleving te werken waarin werkgelegenheid, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting goed zijn ontwikkeld, krijgen de Papua’s een daadwerkelijke kans om cultureel en economisch te overleven.

Auteurs

Oorspronkelijk artikel door: Drs. F. Rongen en drs. W.L. Bronsgeest

Bekijk overige publicaties

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Jaarverslag SDSP 2016

Jaarverslag SDSP 2016

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

Paradijsvogels bedreigd

Paradijsvogels bedreigd

Social investment opportunities in the cocoa sector

Social investment opportunities in the cocoa sector

Particuliere hulp Papua werkt

Particuliere hulp Papua werkt

Pushed to the margins – master thesis

Pushed to the margins – master thesis

Jaarverslag SDSP 2015

Jaarverslag SDSP 2015

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

De Vogelkop helpen voor het te laat is

De Vogelkop helpen voor het te laat is

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jaarverslag SDSP 2014

Jaarverslag SDSP 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Vrijwilligers bieden Papua hoop

Vrijwilligers bieden Papua hoop

OneWorld Magazine – juni 2014

OneWorld Magazine – juni 2014

Jaarverslag SDSP 2013

Jaarverslag SDSP 2013

Nieuwsbrief – Mei 2014

Nieuwsbrief – Mei 2014

Presentatie over The First Step afvalproject

Presentatie over The First Step afvalproject

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Jaarverslag SDSP 2012

Jaarverslag SDSP 2012

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Achtentachtig prachtige vissen

Achtentachtig prachtige vissen

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

West-Papoea alert

West-Papoea alert

Jaarverslag SDSP 2011

Jaarverslag SDSP 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Jaarverslag SDSP 2010

Jaarverslag SDSP 2010

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Jaarverslagen t/m 2009

Jaarverslagen t/m 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Intentieverklaring Papoea organisaties

Intentieverklaring Papoea organisaties

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Niet betaalde pensioenen

Niet betaalde pensioenen

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Eco-toerisme Manokwari

Eco-toerisme Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari