Staaroperaties mogelijk maken

De Stichting Leer Anderen Helpen (SLAH) is een stichting van Nederlandse oogartsen en voert operaties uit in Indonesië. In overleg met de SDSP en geholpen door pater Van der Horst van de Dian Harapan in Jayapura, is het gelukt het oogartsenteam uit te sturen naar Jayapura. Zij hebben daar reeds 4 maal operaties uitgevoerd.

Het gaat bij de operaties voor een groot deel om staaroperaties. De oogartsen zelf worden daarbij weer geholpen door diverse ander hulporganisaties. De SDSP werkt mee aan de contacten en het netwerk in Papua Barat.

Fondsenwerving

Door de SDSP zijn fondsen aangeboord om mensen vanuit de Vogelkop (met name Sorong en Manokwari) te vervoeren naar Jayapura, om daar geopereerd te worden. In de loop van de jaren zijn diverse mensen naar Jayapurta afgereisd en hebben daar een consult en/of een behandeling gekregen.

Eén van de artsen van de SLAH is in eerste instantie afgereisd naar Papua Barat. Hij verbleef in Jayapura om oogoperaties uit te voeren en om ook lokaal artsen op te leiden. Op deze wijze kreeg de hulpverlening vanuit Nederland een meer structurele vorm. Dit initiatief is verder overgenomen door CORDAID.

Voortgang

Het oogproject van de SDSP is in 2004 een tweede fase ingegaan: de SDSP heeft toen samen met de Stichting Oogzorg Wereldwijd een studie laten doen naar het aantal gevallen van staar in de Vogelkop. Hiertoe is allereerst een onderzoek gedaan in de omgeving van Sorong, omdat de SDSP in dit gebied meerdere contacten had.

Samen met de Stichting Papua Foundation en met de hulp van pater Anton Tromp OSA, Miranda van den Oetelaar (toenmalig intermediair van de SDSP in Papua Barat) en Astrid van de Griendt, is in juni 2004 de situatie in kaart gebracht.

De oogartsen die via de Stichting Oogzorg Wereldwijd de operaties uitvoerden, hadden een aantal vragen meegestuurd met de onderzoeksmissie. Daarnaast is in de eerste fase van dit project reeds contact gelegd met de lokale ziekenhuizen. Het was bekend dat in het Openbare Ziekenhuis van Sorong de omstandigheden voor oogoperaties goed zijn.

Het oogproject in Papua bestond uit 2 belangrijke onderdelen:

 • het laten plaatsvinden van de operaties in Sorong, en
 • het vervoer van de mensen naar het ziekenhuis

Vooral voor het laatste genoemde deel is goede voorbereiding nodig, omdat patiënten van ver moeten komen, en de afstanden alleen te voet of per vliegtuig kunnen worden afgelegd.

Resultaten

Wat hebben we sinds begin 2000 bereikt…

 • Goede contacten met de SLAH
 • SLAH opereert nu ook in Papua Barat, naast de andere plaatsen in Indonesië
 • Katholieke kerk van Driebergen-Rijsenburg heeft het project geadopteerd
 • Diverse mensen uit de Vogelkop zijn in Jayapura geopereerd
 • Fondsen voor vervoer van mensen naar Jayapura
 • De Memisa (inmiddels deel van Cordaid) is een groot oogproject gestart in de Dian Harapan in Jayapura
 • De burgemeesters van Manokwari en Sorong steunden het SDSP-initiatief
 • St. Oogzorg Wereldwijd en de Stichting Papua Holland Foundation zijn de tweede fase ingegaan en startten vervolgonderzoeken in Sorong en omgeving
 • Diverse operaties en consults van patiënten

Recente berichten

Papoea Solidariteitsdag 2022

Papoea Solidariteitsdag 2022

Deze Papoea Solidariteitsdag zijn Papoeavrouwen aan het woord. Zij vertellen over de impact van de vernietiging van hun bossen op hun levens en dat van hun gezin. Daarnaast bekijken we het probleem van ontbossing op provinciaal en internationaal niveau. En we kijken naar het directe verband tussen milieuvernietiging en klimaatverandering als oorzaak van structureel geweld tegen Papoeavrouwen.

Lees meer
Becak Belanda #4 – Verlangen naar Papoea

Becak Belanda #4 – Verlangen naar Papoea

Kom meer te weten over Papoea en laat je meenemen in het aangrijpende levensverhaal van Corry Ap. Een papoeadame die trouwde met de ‘Bob Marley’ van Papoea, met hem een gezin stichtte, maar uiteindelijk haar man in de gevangenis moest achterlaten en met hun jonge kinderen het land moest ontvluchten. Een verhaal over liefde achter tralies en een bijzonder lied..

Lees meer