j

30 mei, 2004

Staaroperaties mogelijk maken

De Stichting Leer Anderen Helpen (SLAH) is een stichting van Nederlandse oogartsen en voert operaties uit in Indonesië. In overleg met de SDSP en geholpen door pater Van der Horst van de Dian Harapan in Jayapura, is het gelukt het oogartsenteam uit te sturen naar Jayapura. Zij hebben daar reeds 4 maal operaties uitgevoerd.

Het gaat bij de operaties voor een groot deel om staaroperaties. De oogartsen zelf worden daarbij weer geholpen door diverse ander hulporganisaties. De SDSP werkt mee aan de contacten en het netwerk in Papua Barat.

Fondsenwerving

Door de SDSP zijn fondsen aangeboord om mensen vanuit de Vogelkop (met name Sorong en Manokwari) te vervoeren naar Jayapura, om daar geopereerd te worden. In de loop van de jaren zijn diverse mensen naar Jayapurta afgereisd en hebben daar een consult en/of een behandeling gekregen.

Eén van de artsen van de SLAH is in eerste instantie afgereisd naar Papua Barat. Hij verbleef in Jayapura om oogoperaties uit te voeren en om ook lokaal artsen op te leiden. Op deze wijze kreeg de hulpverlening vanuit Nederland een meer structurele vorm. Dit initiatief is verder overgenomen door CORDAID.

Voortgang

Het oogproject van de SDSP is in 2004 een tweede fase ingegaan: de SDSP heeft toen samen met de Stichting Oogzorg Wereldwijd een studie laten doen naar het aantal gevallen van staar in de Vogelkop. Hiertoe is allereerst een onderzoek gedaan in de omgeving van Sorong, omdat de SDSP in dit gebied meerdere contacten had.

Samen met de Stichting Papua Foundation en met de hulp van pater Anton Tromp OSA, Miranda van den Oetelaar (toenmalig intermediair van de SDSP in Papua Barat) en Astrid van de Griendt, is in juni 2004 de situatie in kaart gebracht.

De oogartsen die via de Stichting Oogzorg Wereldwijd de operaties uitvoerden, hadden een aantal vragen meegestuurd met de onderzoeksmissie. Daarnaast is in de eerste fase van dit project reeds contact gelegd met de lokale ziekenhuizen. Het was bekend dat in het Openbare Ziekenhuis van Sorong de omstandigheden voor oogoperaties goed zijn.

Het oogproject in Papua bestond uit 2 belangrijke onderdelen:

 • het laten plaatsvinden van de operaties in Sorong, en
 • het vervoer van de mensen naar het ziekenhuis

Vooral voor het laatste genoemde deel is goede voorbereiding nodig, omdat patiënten van ver moeten komen, en de afstanden alleen te voet of per vliegtuig kunnen worden afgelegd.

Resultaten

Wat hebben we sinds begin 2000 bereikt…

 • Goede contacten met de SLAH
 • SLAH opereert nu ook in Papua Barat, naast de andere plaatsen in Indonesië
 • Katholieke kerk van Driebergen-Rijsenburg heeft het project geadopteerd
 • Diverse mensen uit de Vogelkop zijn in Jayapura geopereerd
 • Fondsen voor vervoer van mensen naar Jayapura
 • De Memisa (inmiddels deel van Cordaid) is een groot oogproject gestart in de Dian Harapan in Jayapura
 • De burgemeesters van Manokwari en Sorong steunden het SDSP-initiatief
 • St. Oogzorg Wereldwijd en de Stichting Papua Holland Foundation zijn de tweede fase ingegaan en startten vervolgonderzoeken in Sorong en omgeving
 • Diverse operaties en consults van patiënten

Recente berichten

Aftrap voedselbos Villanova

Aftrap voedselbos Villanova

OP het terrein van SMK Villanova in Manokwari, realiseert de SDSP i.s.m. The Tree Party en RVO Nederland een voedselbos van 3 hectare. Het doel is de school te versterken in zijn eigen voedselvoorziening onder het motto ‘ieder kind elke dag een stuk vers fruit’.

Lees meer
In memoriam – Pater Anton Tromp OSA

In memoriam – Pater Anton Tromp OSA

Op 8 mei 2023 overleed Pater Anton Tromp in zijn geliefde West-Papoea waar hij sinds 1970 woonde. Zijn pastoraal werk ging hand in hand met projecten voor onderwijs en gezondheidszorg. De SDSP werkte vanaf het prille begin al met de pater en het bisdom samen. Met zijn overlijden eindigt een structurele, fijne en duurzame samenwerking van 28 jaar.

Lees meer