Integraal plan

De SDSP heeft het initiatief genomen om samen met Witteveen+Bos een masterplan op te stellen voor West-Papoea. Het doel is te komen tot een integraal plan en een effectieve organisatie voor duurzame ontwikkeling, mede door private initiatieven en investeringen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

SDSP en Witteveen+Bos zetten zich samen in om te komen tot een plan van aanpak voor het realiseren van het masterplan. Voor de uitvoering is echter de steun nodig van de regeringen (onder andere via bilateraal hulpgeld) en bedrijven die vanuit hun MVO-gedachte proactief een bijdrage willen leveren aan het duurzaam ontwikkelen van West-Papoea.

Leo de Zeeuw sr., initiatiefnemer en medeoprichter van SDSP: ‘Het is uniek dat we een plan voor de Vogelkop opstellen, waarbij we kijken naar economische kansen in relatie tot duurzame ontwikkeling voor de bevolking. Dat is de enige mogelijkheid om de bevolking ook op langere termijn te laten meeprofiteren van het exploiteren van de bodemschatten. Zo ontstaat namelijk een win/win-situatie: de regio wordt ontwikkeld, Nederlandse bedrijven met een duurzame instelling profiteren ervan en er is een grote kans dat aanzienlijke delen van het oerbos behouden blijven.

Beheersbare opbouw

Probleem is dat de Indonesische regering top down plannen maakt voor West-Papoea, waarbij de economische winst nauwelijks ten goede komt aan de lokale bevolking. ‘Om de biodiversiteit in het 40 miljoen hectare grote gebied te redden, de zeer hoge kindersterfte terug te dringen en een duurzame en beheersbare opbouw van de economie te realiseren, is een integrale aanpak nodig door de overheid, organisaties, het bedrijfsleven, kerken en hulpverleners‘, aldus De Zeeuw. Hij is inmiddels gepensioneerd, maar heeft in zijn jonge jaren, toen nog onder Nederlands gouvernement, in het gebied een bosbouwproject opgezet. ‘Er zijn grote bilaterale fondsen, maar die worden onvoldoende benut. We moeten nu voluit inzetten op een duurzame ontwikkelingsstrategie, want nu kan het nog, maar over tien jaar is het te laat en is de situatie onomkeerbaar.‘ SDSP heeft de afgelopen maanden een documentaire laten maken over de situatie in West-Papua. ‘In die film spreken de gouverneur van het gebied, de Nederlandse ambassade en de voorzitter van de Indonesische senaat hun steun uit voor onze aanpak. Maar nu nog de financiële onderbouwing‘, aldus De Zeeuw.

Cofinanciering

Om voldoende middelen te vergaren teneinde het masterplan op te stellen, zijn cofinanciering door andere bedrijven en bilaterale gelden nodig. SDSP organiseerde daartoe op 30 april 2015 een bedrijvendag. De Zeeuw: ‘We zetten in op het vergroten van het draagvlak voor het plan en op financiële ondersteuning, zodat we het masterplan ook werkelijk kunnen uitvoeren. De resultaten moeten op korte termijn duidelijk worden.

 

Documentaire ‘Papua: onze toekomst’

Recente berichten

In memoriam – Pater Anton Tromp OSA

In memoriam – Pater Anton Tromp OSA

Op 8 mei 2023 overleed Pater Anton Tromp in zijn geliefde West-Papoea waar hij sinds 1970 woonde. Zijn pastoraal werk ging hand in hand met projecten voor onderwijs en gezondheidszorg. De SDSP werkte vanaf het prille begin al met de pater en het bisdom samen. Met zijn overlijden eindigt een structurele, fijne en duurzame samenwerking van 28 jaar.

Lees meer
Report on Sustainable Forest Management in Sawinggrai – SEFA

Report on Sustainable Forest Management in Sawinggrai – SEFA

Following several successful cooperations in the past few years, this year’s International Development Project is collaborating with Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) once again. This time their research and reports focuses on the subject of Sustainable Forest Management in Sawinggrai, West Papua.

Lees meer