Invisible victims

Invisible victims voorkantUit het onderzoeksrapportInvisible Victims: The effects of structural violence on Infant and Child mortality in Papua Barat, Indonesia in the context of Human Rights’ blijkt dat de Indonesische regering in overtreding is met de Rechten van het Kind en de Maastricht Guidelines.

Observaties tonen aan dat medische zorg in de steden beter toegerust is dan de slecht bereikbare binnenlanden waar een bijna volledig homogene Papoea bevolking woont. De Indonesische staat doet niet genoeg om het gebrek aan gezondheidszorg in deze gebieden aan te pakken, waardoor de kindersterfte onder rurale Papoea’s met 18,4% buitensporig hoog is. Als er al een medische post is, dan staat deze vaak leeg of is zelfs achtergelaten. Personeel blijft weg en het aanbod aan medicijnen is ontoereikend en vaak over datum. Dit terwijl Indonesië op 5 september 1990 de Rechten van het Kind heeft geratificeerd waardoor de staat verplicht is om de speciale zorg toegekend aan kinderen te realiseren.

Daarnaast is deze situatie in strijd met de Maastricht Guidelines, een document dat binnen het internationaal recht wordt gehandhaafd als richtlijn ter voorkoming van het schenden van de Economische, Sociale en Culturele Rechten en waarin de wettelijk vereiste minimum standaard aan gezondheidszorg is vastgesteld. De Indonesische staat heeft in 2006 het Verdrag van de Economische, Sociale en Culturele Rechten geratificeerd en is dus verplicht zich aan deze richtlijn te houden. Echter ondanks deze wettelijke verplichtingen is er in de provincie West-Papoea duidelijk sprake van schending van beide verdragen.

De Papoea’s zijn een kwetsbare bevolkingsgroep en binnen het huidige systeem, dat door het transmigratiebeleid van de Indonesische overheid tot stand is gekomen, is er voor hen geen toekomst.

“De slechte positie van Papoea’s in hun eigen land heeft me diep geraakt. Het gebrek aan kansen op een goede toekomst voor de oorspronkelijke bevolking van West Papoea is schrijnend, vooral in vergelijking met de non-Papoea’s die het beter hebben. Het is een feit dat Papoea’s ernstig gediscrimineerd worden en dat daar in de media weinig aandacht voor is.

Ik hoop dat dit onderzoeksrapport bijdraagt aan meer aandacht voor West Papoea en er vanuit de politiek en de mensenrechtenorganisaties actie wordt ondernomen om deze vergeten bevolkingsgroep een eerlijke kans te geven op een toekomst.” Masterstudent Conflict Studies & Human Rights

 

Over het onderzoek:

 

Het onderzoeksrapport ‘Invisible Victims: The effects of structural violence on Infant and Child mortality in Papua Barat, Indonesia in the context of Human Rights‘ is het resultaat van een onderzoek voor de master Conflict Studies & Human Rights aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de SDSP. Voor de studie naar discriminatie in West Papoea zijn drie groepen onderzocht: Papoea’s in de binnenlanden, Papoea’s in de steden en non-Papoea’s.

Voor meer informatie ga naar: www.invisiblevictims.nl.

Recente berichten

Aftrap voedselbos Villanova

Aftrap voedselbos Villanova

OP het terrein van SMK Villanova in Manokwari, realiseert de SDSP i.s.m. The Tree Party en RVO Nederland een voedselbos van 3 hectare. Het doel is de school te versterken in zijn eigen voedselvoorziening onder het motto ‘ieder kind elke dag een stuk vers fruit’.

Lees meer
In memoriam – Pater Anton Tromp OSA

In memoriam – Pater Anton Tromp OSA

Op 8 mei 2023 overleed Pater Anton Tromp in zijn geliefde West-Papoea waar hij sinds 1970 woonde. Zijn pastoraal werk ging hand in hand met projecten voor onderwijs en gezondheidszorg. De SDSP werkte vanaf het prille begin al met de pater en het bisdom samen. Met zijn overlijden eindigt een structurele, fijne en duurzame samenwerking van 28 jaar.

Lees meer