Bilateraal geld voor ontwikkelingshulp

j

5 mei, 2014

Bilaterale geldstromen

Ontwikkelingshulp aan een land als Indonesië verloopt voor een deel via bilateraal geld: geld dat via de Nederlandse ambassade in Jakarta aan projecten wordt gegeven. De SDSP was uiteraard geïnteresseerd in de geldstroom naar projecten in West Papua die met deze fondsen worden ondersteund. Daarvoor hebben we bij diverse organisaties advies gevraagd en onderzoeksresultaten opgevraagd.

Met een rondgang langs de Raad van Advies van de International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag, via de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (die bracht een evaluatiebezoek aan Indonesië aan projecten in het land –maar niet in West Papua), de Nederlandse ambassade in Jakarta, en de Algemene Rekenkamer (ARK) kwamen we bij de juiste instantie terecht. Mede op advies van de ARK is door ons de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aangeschreven. Zij hebben onze vraag behandeld.

Waarom we dit doen?

De SDSP vindt het belangrijk dat belastinggeld voor ontwikkelingssamenwerking goed terecht komt. We zijn er een voorstander van dat dit geld gebruikt wordt om de ontbossing van de 40.000 hectare regenwoud tegen te gaan en de lokale bevolking te ondersteunen. We wachten nu op het antwoord van de minister. Via de website en onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van onze lobby.

Recente berichten

In memoriam – Pater Anton Tromp OSA

In memoriam – Pater Anton Tromp OSA

Op 8 mei 2023 overleed Pater Anton Tromp in zijn geliefde West-Papoea waar hij sinds 1970 woonde. Zijn pastoraal werk ging hand in hand met projecten voor onderwijs en gezondheidszorg. De SDSP werkte vanaf het prille begin al met de pater en het bisdom samen. Met zijn overlijden eindigt een structurele, fijne en duurzame samenwerking van 28 jaar.

Lees meer
Report on Sustainable Forest Management in Sawinggrai – SEFA

Report on Sustainable Forest Management in Sawinggrai – SEFA

Following several successful cooperations in the past few years, this year’s International Development Project is collaborating with Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) once again. This time their research and reports focuses on the subject of Sustainable Forest Management in Sawinggrai, West Papua.

Lees meer