Bilateraal geld voor ontwikkelingshulp

j

5 mei, 2014

Bilaterale geldstromen

Ontwikkelingshulp aan een land als Indonesië verloopt voor een deel via bilateraal geld: geld dat via de Nederlandse ambassade in Jakarta aan projecten wordt gegeven. De SDSP was uiteraard geïnteresseerd in de geldstroom naar projecten in West Papua die met deze fondsen worden ondersteund. Daarvoor hebben we bij diverse organisaties advies gevraagd en onderzoeksresultaten opgevraagd.

Met een rondgang langs de Raad van Advies van de International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag, via de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (die bracht een evaluatiebezoek aan Indonesië aan projecten in het land –maar niet in West Papua), de Nederlandse ambassade in Jakarta, en de Algemene Rekenkamer (ARK) kwamen we bij de juiste instantie terecht. Mede op advies van de ARK is door ons de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aangeschreven. Zij hebben onze vraag behandeld.

Waarom we dit doen?

De SDSP vindt het belangrijk dat belastinggeld voor ontwikkelingssamenwerking goed terecht komt. We zijn er een voorstander van dat dit geld gebruikt wordt om de ontbossing van de 40.000 hectare regenwoud tegen te gaan en de lokale bevolking te ondersteunen. We wachten nu op het antwoord van de minister. Via de website en onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van onze lobby.

Recente berichten

Summary of SDSP cacoa reports 2015-2019

Summary of SDSP cacoa reports 2015-2019

In 2015 – 2019, SDSP has commissioned several visits to the Indonesian provinces of Papua and Papua Barat with the aim to explore the possibilities for improving cacao production and export. This short document summarizes the insights obtained, without pretending the completeness or rigor that might be expected from a professional cacoa consultancy.

Lees meer
Studievereniging STORM in actie

Studievereniging STORM in actie

Studievereniging Storm van de Sustainability Sciences opleiding van de Universiteit Utrechsponsort het voedselbosproject. Door diverse acties hebben de studenten voor de SDSP geld bijeen gebracht.

Lees meer