Ellis van de Velde

Geen afhankelijkheid creëren van een ‘hulpinfuus’ uit het Westen, maar een gedragen lokaal kader ondersteunen om het zelf te doen. Samenwerking bevorderen tussen overheid, bedrijfsleven en andere stakeholders om een duurzame gebiedsontwikkeling op gang te krijgen waarbij sociale programma’s stevig worden ingebed. Het is deze insteek van de SDSP die voor mij getuigt van realiteitszin en die inhoud geeft aan het woord ‘visie’.