De nieuwsbrief Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder donateurs en overige geïnteresseerden
SDSP Nieuwsbrief - december 2023
SDSP_LOGO_mobiel_2020_885x489
facebook twitter youtube linkedin 
SDSP_header_1920x680

Het bruist!

Als SDSP hebben we altijd de hulp aan de lokale bevolking voorop staan, met initiatieven die impact hebben op de lokale gemeenschap. Ook onze laatste projecten voldoen aan dat criterium: met onze projecten geven we een impuls, en dan ontstaan er vaak weer vervolgstappen. Zo is het ondersteunen van een watervoorziening bij een dorp het startpunt van overheidssteun, toerisme en een betere leefomgeving. En zo zijn de voedselbossen een impuls tot betere voeding, zelfstandigheid van een dorp en levert het minder afhankelijkheid op van dure import van voedsel. Win-win-win.

We hebben steun van donateurs, we hebben hulp van actieve vrijwilligers (hier en in West Papoea) en we krijgen steun van fondsen. Groot en klein. Momenteel is de Rabobank Foundation een belangrijke partner in het Ransiki project. Daarmee kunnen we het project op een hoger plan brengen en de cacaoplantage helpen om zich te ontwikkelen en zelfstandig te worden. Door de kennisuitwisseling tussen de projecten en in het netwerk van vrijwilligers werken we zo aan gebiedsontwikkeling in de Vogelkop. Dit motiveert ons allemaal – dus dank voor ieders betrokkenheid en bijdrage!

Veel leesplezier!

Het SDSP bestuur
Kwau koffieproject - Bewoners, Jan Schouwenburg en Reville Saw

Biodiversiteit & Agroforestry

De projecten van de SDSP concentreren zich rondom een aantal belangrijke thema’s. Eén daarvan is Biodiversiteit & Agroforestry. Vanuit de behoeften van de lokale gemeenschap werken we op dit moment aan meerdere projecten die te maken hebben met elkaar. Dat helpt ons ook focus houden: we kunnen vanuit het SDSP-bestuur en de kerngroep van vrijwilligers zo beter onze kennis delen en we kunnen ook de projecten met elkaar verbinden. Dat is ook voor de projecten fijn: juist in Papoea is een netwerk van mensen heel belangrijk.
Een centrale rol speelt op dit moment onze Australisch adviseur Reville Saw. We kennen hem uit het Sawinggrai project. Inmiddels adviseert Reville ons op meerdere projecten in de Vogelkop – en reist hij regelmatig heen en weer vanuit Australië om de projecten te bezoeken, advies te geven en de projecten te ondersteunen.
Reville Saw en Hans Mandacan, Kwau, Mokwam november 2023

Agroforestry | Raja Ampat

Sawinggrai - het eerste voedselbos

In 2019 is het eerste Agroforestry project van start gegaan. In het dorp Sawinggrai in Raja Ampat is een voedselbos van 4000 m2 aangeplant in combinatie met het verbouwen van groenten. Het voornaamste doel is om de mensen in het dorp te voorzien van verse groenten en vers fruit uit eigen omgeving. Belangrijkste producten zijn: mango, avocado, banaan, papaya, dragonfruit, rode peper, pompoen en maïs. Door de hulp van de Contribute Foundation en de hulp bij de pilot van dit project door Plentyfood en de Utrechtse studievereniging Storm hebben we dit project kunnen opzetten.

Inmiddels is de projectfase voorbij, en volgen we dit initiatief. Voor de SDSP was het Sawinggrai project erg belangrijk, omdat het als pilot fungeerde voor diverse andere initiatieven.

Agroforestry | Kebar vallei

Voedselbos Tambrauw

In de Kebar vallei heeft het Sawinggrai project een vervolg gekregen. In 2022 is er gestart met het aanplanten van 6 hectare fruitbomen, inmiddels is dit uitgebouwd naar 12 hectare.

Het projectdoel is vierledig:
• voedselproductie voor eigen bevolking;
• productie van handelsgewassen waaronder koffie, cacao, vanille en nootmuskaat;
• herbebossing met inheemse soorten;
• educatie

Het plan is om lokale boeren kennis te laten maken met de duurzame landbouwmethode ´syntropic agroforestry´. Een vorm van diverse gewasteelt die de principes van het tropisch bos nabootst en waarbij geen kunstmest wordt gebruikt.
Verder zal er onderwezen worden in het maken van biologische bestrijdingsmiddelen tegen ziektes en parasieten volgens het Koreaanse JADAM systeem ; making low tech, low costs biobased pesticides.

De SDSP zet zich in om samenwerking te realiseren met Nederlandse kennisinstituten als de Universiteit Wageningen en Hogeschool Larenstein. Ook de lokale Universiteit Manokwari UNIPA wordt hierin betrokken waardoor het hopelijk in de toekomst mogelijk wordt om stagiaires onderzoek laten doen.

Jan Schouwenburg (kerngroep SDSP) en Reville Saw brachten in november een bezoek aan de Kebarvallei.

Agroforestry | Manokwari

Start voedselbos Villanova

Even buiten de tweede stad van West Papoea, Manokwari, ligt het Augustijner kinderinternaat SMA Villanova. Wijlen pater Ton Tromp OSA was de leider van dit internaat. Het internaat vervult een belangrijke rol in de gemeenschap: hier gaan zo'n tweehonderd kinderen uit de binnenlanden naar de middelbare school.

Ieder kind vers fruit

In samenwerking met de stichting The Tree Party realiseert de SDSP hier een voedselbos van 3 hectare. Het doel is de school te versterken in zijn eigen voedselvoorziening onder het motto "Ieder kind elke dag een stuk vers fruit´. Daarnaast doen de scholieren ervaring op met het duurzame landbouwsysteem Agroforestry. RVO Nederland financiert het project vanuit CO2 compensatie gelden voor de compensatie van een Nederlandse handelsmissie naar Indonesië. Hiervan worden in totaal 3000 bomen ingekocht waarvan een deel naar Villanova gaat en een deel naar de plaatselijke universiteit, de UNIPA Manokwari.

De voorbereiding op Villanova is vorige maand van start gegaan (zie de video updates door Reville op onze website) en begin februari 2024 zal worden begonnen met het planten. Na Villanova volgt het voedselbos op UNIPA.

Agroforestry | Arfakgebergte

Koffieproject Kwau

Het Arfak gebergte is zeer geschikt voor de teelt van arabica koffie. In het dorp Kwau wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een koffie Agroforestry pilot.

Het aan te planten systeem zal, naast koffie en vele andere gewassen, ook buah merah gaan bevatten.
Het belangrijkste doel is het produceren van hoogwaardige, biologische koffie om zodoende de boeren in het dorp een beter inkomen te verschaffen.

Agroforestry | Ransiki

Cacaoplantage Ransiki

De cacaoplantage van Ransiki is één van de grotere projecten van de SDSP. Wij zijn kennispartner voor het bestuur van de plantage. Anna van Paddenburg is de projectleider die in Papoea het project met de lokale gemeenschap uitvoert.

De SDSP ondersteunt op diverse manieren.
Zo is ons bestuurslid Henk Krijnen actief om het bestuur van de plantage te helpen met het uitwerken van de missie en de visie en de wijze waarop de organisatie moet worden georganiseerd (het operationele model). Daar hoort ook een goed doordacht, doorgerekend en gedetailleerd financieel plan bij. Dat is nodig voor de verantwoording aan bijvoorbeeld de overheid of het aanvragen van fondsen. Henk helpt om dit op orde te brengen.

Daarnaast levert de SDSP kennis via onze adviseur Reville Saw. Hij helpt om de plannen voor de aanplant van de gewassen uit te werken en helpt bij de uitvoering van deze plannen. Biodiversiteit, het ontwikkelen van ecologische bestrijdingsmiddelen, dat is allemaal nodig om de plantage te ontwikkelen. Ook helpen we bij het in kaart brengen van het gebied, dat doen we met een eenvoudig GIS systeem voor de plantage (ruim 1000 ha). Via de SDSP worden ook adviseurs betrokken bij het project, bijvoorbeeld om het lokale management te trainen, of om advies te geven over de drainage van het gebied. Voor dat laatste is een adviseur van Witteveen&Bos betrokken.

Duurzaam toerisme | Vogelkop

Overzicht projecten Duurzaam toerisme

De SDSP is heel blij met Charles Roring die ons regelmatig helpt met het begeleiden van studenten, vrijwilligers en toeristen.

Charles is zeer betrokken bij de lokale gemeenschap, en weet ook altijd hele goede suggesties te doen voor kleinere projecten op gebied van duurzaam toerisme.
Warm welkom in Malagufuk
De SDSP probeert die initiatieven altijd te steunen. In het regentschap Tambrauw deden we al veel: zo hebben we met vrijwilligers Wally & Coby Vreede waterprojecten gesteund in dorpen als Malagufuk, Yenbekaki, Akmuri en Indibo. De mensen gebruiken die waterinstallaties nog steeds. Zoals in Malagufuk: zie de video op onze website

Malagufuk

In Malagufuk gaan natuurbescherming, toerisme en werkgelegenheid hand-in-hand. Eerdere impulsen van de SDSP hebben geholpen: wij hielpen het dorp op gang met een waterput en een logement en nu is het één van de populairste regenwoud bestemmingen van West-Papoea geworden.

De lokale overheid heeft gastenverblijven gebouwd en een houten brug van 3 kilometer die het dorp Malagufuk met de hoofdweg verbindt. Er komen nu veel toeristen. Meerdere gidsen en reisorganisaties hebben tours naar dit dorp georganiseerd. Lees verder
Logementen in Malagufuk
Bouw accommodatie Susnguakti

Susnguakti

Samen met Charles ondersteunen we vanuit de SDSP het toerisme in het Susnguakti bos, dat vlakbij Indibo ligt en nabij Manokwari. We hebben geholpen het kapotte basiskamp voor vogelspotters te herstellen en een toilet te bouwen. Als vervolg wordt daar nu een klein houten huisje gebouwd als accommodatie voor toeristen. Doel is om meer toeristen Susnguakti te laten bezoeken zodat daardoor meer banen beschikbaar komen voor dorpelingen als koks, gidsen en dragers. Lees verder

Weyos

Via Charles Roring hebben we ook een aanvraag gekregen voor de ontwikkeling van het prachtige Weyos-strand voor ecotoerisme.

Het strand is gelegen aan de afgelegen kust van het regentschap Tambrauw.
Ook hier is het de bedoeling om de lokale dorpelingen meer mogelijkheden te bieden om bezoekers te ontvangen, hen van dienst te zijn, inkomsten te halen uit de toeristische activiteiten en tegelijkertijd de natuur te behouden. De eerste fase van dit project is succesvol afgerond in de zomer van 2023 en de eerste groep toeristen is ontvangen door de dorpelingen. Het is de bedoeling om in de volgende fase een accommodatie aan het strand bij te bouwen. Lees verder

Cultuur | Manokwari

Herstel oorlogsmonument

Wij zetten ons in te helpen bij de beoogde restauratie van het vergeten en verwaarloosde oorlogsmonument in Manokwari. We willen hiermee bereiken dat de inwoners en bezoekers van Manokwari het verhaal leren kennen van de gezamenlijke dappere guerrilla strijd van Nederlanders en Papoea’s tijdens de Japanse bezetting in WOII.
Het monument is opgericht in 1955 ter nagedachtenis aan kapitein JHB Willemz Geeroms die op gruwelijke wijze om het leven is gebracht. En ook voor de dappere strijders die onder leiding van Sergeant Kokkelink en de lokale hoofdmannen Barend en Lodewijk Mandacan er in slaagden substantieel afbreuk te doen aan de slagkracht van de vijand, tot het einde uit hun handen te blijven en honderden vrouwen en kinderen uit een concentratiekamp wisten te bevrijden. Meer over deze dappere strijd valt te lezen in het artikel 'De helden van de Vogelkop' van Erik Becking in Bersama magazine. We zitten momenteel in de fase van fondsenwerving voor de restauratie. Meer informatie over ons project staat op PIF-world.

Kijk op onze PIF projectpagina Red dit vergeten monument in Manokwari voor meer informatie en informatieve linkjes naar achtergrondinformatie. Ook vindt u er informatie over hoe u dit project kunt steunen.

SDSP

Vrijwilligersdagen

In deze digitale tijd is het belangrijk ook het persoonlijke netwerk van de SDSP in ere te houden. Er gebeurt zo veel in West Papoea – en via de mail of online vergaderingen lukt het niet altijd alle informatie te delen en de successen te vieren. De SDSP organiseert daarom tweemaal per jaar een vrijwilligersmiddag.

De eerste was op 10 juni en de tweede op 7 oktober. In beide gevallen geldt hier ook: voor-en-door-vrijwilligers. Met de hulp van Coby en Wally Vreede konden de SDSP-ers bijeen komen in Amersfoort. De eerste keer onder het genot van een heerlijke lunch, de tweede keer met een fantastische rijsttafel. Bijgaand enkele impressies…. Met veel dank aan onze gastheer en gastvrouw!

Overig nieuws

In memoriam

Overlijden Ton Tromp

Op 8 mei 2023, bereikte ons het droevige nieuws dat Pater Ton Tromp op 78-jarige leeftijd is overleden in zijn geliefde West-Papoea. We zijn dankbaar voor wat hij betekend heeft voor de SDSP, maar vooral voor de enorme en positieve impact die hij heeft gehad op het leven van al die Papoea’s in de Vogelkop…

Tentoonstelling

'Vogels van God'

Het unieke verhaal van ‘de reis van de paradijsvogel’ wordt verteld vanuit drie verschillende perspectieven: inheems, koloniaal en de missie.

Vanaf 9 december 2023 tot 1 september 2024 te zien in het Missiemuseum | Veerweg 6 | 5935 BK STEYL | Nederland.

Veteranendag 2023

Artikel Nico Jouwe

Tijdens de veteranendag in Den Haag dit jaar kwamen veel collega’s uit ons netwerk bijeen. Onder de betrokkenen en donateurs van de SDSP bevinden zich ook veteranen die in Papoea hebben gediend.

Als humanitaire stichting die werkt aan projecten in West-Papoea, hebben ook wij impact op de samenleving terplekke. De vrijwilligers van de SDSP zijn zich hiervan bewust en zetten zich in voor een vreedzame en inclusieve samenleving.
Dat het nog steeds heel moeilijk is om de thema’s die spelen in West Papoea onder de aandacht te brengen, blijkt uit bijgaand artikel van Nico Jouwe op platform Hard//hoofd: Koloniale pijn: Papoeavlag niet gewenst tijdens defilé Veteranendag.

Voor het artikel interviewde hij o.a. Iskandar Bwefar die in 2014 tijdens Veteranendag werd opgepakt.

Daan Goppel via LinkedIn

Eerste boom geplant

Geweldig! 🌱 De eerste boom voor het project dat ik doe met @thetreeparty en SDSP is symbolisch geplant op de Nederlandse ambassade in Jakarta. Goed werk z.k.h. Jaime de Bourbon de Parme, en ambassadeur Lambert Grijns! ;)

Nu het echte werk: een voedselbos op een kostschool in West-Papoea, waarmee we CO2 afvangen en kinderen uit het binnenland een gezonde aanvulling geven op hun dagelijks dieet. Bomen die het leven beter maken! :)

Dank aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het steunen van dit project!

Meer weten over de samenwerking rond dit voedselbosproject op het terrein van SMA Villanova bij Manokwari? Lees dan verder op onze website!
geef-onlinecollecteren

Donateur worden

De SDSP kan uw hulp van harte gebruiken. Wilt u donateur worden? Dat kan eenvoudig via onze doneerpagina op geef.nl of via onze eigen website.

#bedanktvooruwsteun

De SDSP gelooft in een integrale strategie om de bevolking van West-Papoea handvatten te geven voor een goede toekomst. Hierbij ligt de focus op integrale gebiedsontwikkeling met als fundamenten: Biodiversiteit & Natuur, Water & Sanitatie, Gemeenschapsopbouw & Gezondheid, Educatie & Capaciteitsopbouw en Kunst & Cultuur.
SDSP logo
facebook twitter youtube linkedin 
Uitschrijven | Je abonnement beheren

Correspondentieadres
Betje Wolfflaan 5
3906 WP Veenendaal
Telefoon: +31 6 1860 3457
E-mail: redactie@sdsp.nl

Rekeningnummer
BIC: INGBNL2A IBAN: NL66 INGB 0007 3247 57
Email Marketing Powered by MailPoet