De nieuwsbrief Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder donateurs en overige geïnteresseerden

SDSP Nieuwsbrief - augustus 2022
SDSP_LOGO_mobiel_2020_885x489
facebook twitter youtube linkedin 
SDSP_header_1920x680

Voorwoord

Het is volop zomer en hoog tijd voor een update vanuit de SDSP. We blikken graag terug op de afgelopen maanden en we kijken vooruit. De zomervakantieperiode is voor de SDSP vaak een tijd waarin diverse projecten extra aandacht krijgen – dat zult u in deze nieuwsbrief kunnen lezen. Studenten die helpen evalueren, gesprekken met vrijwilligers en het maken van nieuwe plannen. Bijzonder om te melden is dat we bijna helemaal ‘digitaal’ gaan als stichting: geen kantoor meer voor bijeenkomsten en daardoor nog meer focus op de projecten. Daarnaast een paar hele mooie initiatieven in het kader van de integrale aanpak van de SDSP. Nog steeds is ons ultieme doel een plan te maken voor een bijdrage aan een duurzame samenleving in West Papoea. De wijze waarop we dat nu doen? Door aandacht voor projecten die de gemeenschap voorop zetten, die bijdragen aan duurzaamheid en kleinschalige economische ontwikkeling en die van elkaar leren. Via ons netwerk en onze contacten lukt dat steeds beter – en dat komt natuurlijk mede door de steun van iedereen die de SDSP helpt, steunt en volgt. Namens het hele SDSP-team en de gemeenschappen die betrokken zijn bij al onze lokale projecten: dank daarvoor!

Veel leesplezier!
Het SDSP bestuur
SDSP - Verslag vanuit Sawinggrai - Reville Saw - juli 2022

Voedselbos Sawinggrai

Logo Contribute
Met de geweldige steun van de Contribute Foundation voert de SDSP in Sawinggrai het voedselbosproject uit. Onlangs is Reville Saw op bezoek geweest in het dorp en op de plantage om de voortgang te monitoren, te helpen met diverse activiteiten en om ons van fotomateriaal te voorzien. En… het gaat allemaal de goede kant op!
In december was het even spannend: Het dorp was in rouw vanwege het overlijden van een van de kinderen van de voorman van het project. Een tragische gebeurtenis die het hele dorp in een aantal weken van rouw heeft gedompeld. In een hechte gemeenschap komt het overlijden van jonge mensen hard aan. Het effect was ook dat de tuinen enkele weken te weinig aandacht kregen. Gelukkig hebben we via gesprekken en via de WhatsApp contacten goede contacten met het team, en is er weer veel positieve energie gestoken in het project.

De voorman van het project, Pak Rudisman, woont op de heuvel bij het voedselbos met vrouw en kinderen. Er was in 2020 met het budget al een soort schuilhut gebouwd, en die wordt nu uitgebouwd om er met het gezin te wonen. De grond van het voedselbos verbetert zienderogen, mede door goede bemesting en het toevoegen van extra grondstoffen, bijvoorbeeld door het vermengen van as in de grond. De groei van de diverse fruitbomen gaat steeds beter. Er liepen ook veel zwarte mieren, maar met het inzetten van een zeepoplossing zijn inmiddels ook goede resultaten te zien. Nu ligt de weg vrij voor de productie van groente en vooral chili, dat een hoge marktwaarde heeft.

In december dit jaar eindigt de financiële support en is het de bedoeling dat het project economisch geheel op eigen benen gaat staan. Dat is dan ook de belangrijkste doelstelling voor de komende periode. De steun van de Contribute Foundation eindigt al eerder, na de eindrapportage vanuit de SDSP - daarna blijft de SDSP samen met de vrijwilligers en adviseur Reville Saw het project volgen en begeleiden.

Bekijk Reville's vertaalde verslag in tekst en beeld op onze website >>
Of download het verslag direct als pdf van onze website.

Vorige week kregen we overigens weer verse updates vanuit Sawinggrai en de volgende foto's willen we u zeker niet onthouden!
Avocadobomen augustus 2022

Avocado

Er groeien inmiddels 30 avocado bomen. In 2020 waren dat er welgeteld nul. De bomen doen het uitstekend en dat zonder irrigatie systeem en met minimale bemesting.
Papaya plantjes augustus 2022

Papaja

De jonge Papaja planten zien er, zeker voor hun leeftijd, gezond uit. Omdat Papaja goede grond nodig heeft, is de voorspoedige groei een goed teken.
Dragon fruit cactus on the living fence - augustus 2022

Dragonfruit cactus

Hier zie je een Dragonfruit cactus groeien op het levende hek. Op de achtergrond zien we Chaya, ook wel bekend als Mayan boomspinazie; een gezonde en populaire groente die ze lokaal Gedi noemen.

Sefa studenten: evaluatie van Sawinggrai

Eindelijk kan het weer: er gaat deze zomer weer een groepje studenten van de Universiteit van Amsterdam naar Papoea. De studievereniging Sefa heeft ieder jaar een International Development Project. In de afgelopen drie jaren is het helaas niet gelukt studenten te laten reizen voor het doen van onderzoek. Maar dit jaar lukt het wel, dus we maken daar als SDSP weer graag gebruik van.

Dit jaar gaat een team van 4 studenten naar het Sawinggrai project om een evaluatie te doen van het project. Wat ging goed, en wat kan beter. Dit is een mijlpaal voor het project, want we zijn inmiddels in de afrondende fase, en de subsidie van Contribute Foundation is geheel ingezet op het neerzetten en opstarten van dit project. We hebben veel steun gehad van de lokale bevolking, de lokale begeleiding en de hulp van expert Reville Saw uit Australië. In de afgelopen drie jaar zijn we van een kleine pilot uitgegroeid tot een volwassen project.
SDSP - SEFA groep 2022
Dat ging uiteraard met successen, maar soms ook met tegenslagen. Om die goed in kaart te brengen, doen we nu deze evaluatie. Niet alleen om zelf van te leren, of om het project van nieuwe kennis te voorzien. Maar ook omdat we deze kennis inzetten op een 2e Voedselbosproject. In Tambrauw zijn we de voorstudies al weer aan het doen om onze kennis in te zetten, deze keer samen met de lokale gemeenschap en met hulp van onder meer Max Ammer. Daarover meer verderop in deze nieuwsbrief. De evaluatie van Sawinggrai geeft dit nieuwe project straks in ieder geval ook weer een hele goede start!

Waarom voedselbossen?

Een voedselbos is een natuurlijke manier van het gebruik van het lokale bos. Door meer soorten gewassen te planten, kan je de voedselrijkdom enorm verhogen, zonder het bos aan te tasten. De SDSP investeert hier in, en wordt geholpen door de Contribute Foundation:
Bovenaanzicht tuin - juli 2022 (3)
We willen door het uitvoeren van pilots en projecten de kennis en ervaringen over de duurzame landbouw methoden voor voedselbossen overdragen. De projecten zullen dienen als voorbeeld en inspiratie voor andere locaties. Er zijn positieve ervaringen op andere plekken in Indonesië, maar er waren tot nog toe nog geen projecten op Papoea. Daar brengt de SDSP verandering in! Want hogere variatie aan gewassen levert meer voedselbronnen en dus gezondheidswinst. Bovendien hoeven mensen niet langer dure, geïmporteerde groenten te kopen. Onze eerste pilot is gesteund door Plentyfood en de studievereniging Storm. Ons eerste voedselbosproject in Sawinggrai wordt momenteel gesteund door de Contribute Foundation.

Traditioneel hebben de Papoea's in de binnenlanden altijd al tuinen gehad in de regenwouden in de vorm van zwerflandbouw. Elk jaar werd een nieuw stuk bos gekapt en aangeplant. Nu staat het huidige systeem enorm onder druk. Door de commerciële kap van regenwouden en landonteigening de neemt de hoeveelheid land die families tot hun beschikking hebben af. Door nu duurzame tropische voedselbossen te introduceren, kunnen families op minder grond toch voldoende en gezonder voedsel produceren, terwijl het regenwoud zoveel mogelijk behouden kan worden. Door verkoop van nieuwe producten op de lokale markten ontstaat ook een extra bron van inkomsten.

Tambrauw Voedselbosproject

De ervaringen van Sawinggrai zijn zeer positief en dienen als voorbeeld voor een tweede project dat met hulp van de SDSP wordt opgezet, in dit geval in de regio Tambrauw. Samen met de lokale bevolking, Max Ammer en met hulp van Reville Saw is een locatie vastgesteld. Daarbij spelen factoren als hoogte, beschikbaarheid van water en elektriciteit, infrastructuur, grondsoort, helling, positieve houding van het dorpshoofd een belangrijke rol.

Het is de bedoeling dat Reville dit jaar nog teruggaat naar Tambrauw voor 3 tot 4 maanden met zijn familie, om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Er is een zeer goede samenwerking ontstaan met Max Ammer en zijn zoon Mike, die steeds samen met Reville hebben gereisd. Max heeft een manager aangesteld voor zijn resorts, zodat hij meer tijd heeft om zich te bemoeien met het Tambrauw project, met name de contacten met donoren en lokale bestuurders zijn op dit moment erg belangrijk.
SDSP-bird-fern-berichten-1920x560
Reville gaat werken aan het inrichten van een werkstation, van waaruit de diverse werkzaamheden gecoördineerd kunnen worden. Ook zal daar een begin worden gemaakt met de training van boeren. Daartoe zal er eerst een trainingsprogramma opgezet moeten worden. Verder zal er een nursery gebouwd gaan worden, waar zeer veel plantmateriaal zal worden opgekweekt. Max zoekt verder uit hoe het eigenaarschap geregeld gaat worden. Ook zal er een hilux/vrachtwagen aangeschaft gaan worden om het plantmateriaal in de omgeving af te leveren.
WhatsApp Image 2022-06-11 at 5.30.23 PM (2)
WhatsApp Image 2022-06-11 at 5.30.28 PM (1)
WhatsApp Image 2022-06-11 at 5.30.29 PM

Een leeg kantoor...

In juni hebben we de laatste ordners en materialen uit het (nu dus) voormalige kantoor van de SDSP in Zeist. Een beetje met een brok in de keel, want als je zo na 17 jaar aan het opruimen gaat, kom je prachtige herinneringen tegen. Het kantoor van de SDSP was sinds 2005 (het 10-jarig bestaan!) gevestigd in ’t Tuighuis, de voormalige werkplaats van de Fraters van Utrecht, op het terrein bij de Kroostweg-Noord. Deze locatie is tot stand gekomen door contacten met de fraters, en ook de extra inspanningen van Leo de Zeeuw sr., frater Wilfried en het bestuur van de Fraters van Utrecht. Het interieur van het kantoor stond vol met houtsnijwerken en schilderijen uit Papoea, en er is altijd veel vergaderd en aan projecten gewerkt. Bijna 30 studenten hebben op het kantoor hun werk gedaan en scripties geschreven. In 2021 is het pand verkocht aan een projectontwikkelaar, dus als SDSP moesten we ook weer op zoek naar een nieuwe locatie.

De SDSP heeft de laatste 3 jaar al veel gewerkt met op afstand werken en vergaderen. Dat scheelt tijd en reiskosten. Alle materialen liggen opgeslagen, en dus hebben we nu ook de laatste ronde gehad om het archief te schonen. Vanaf nu is de SDSP digitaal. Dat houdt in dat we geen kosten meer hebben voor het verwarmen van het pand, een fijn gevoel in een tijd dat gasprijzen stijgen. We hebben echter wel een hulpvraag:

Heeft u nog plek voor een aantal van onze houtsnijwerken? We geven ze graag in bruikleen aan particulieren, kantoren en musea!

Heeft u een tip? Mail ons dan op sdsp@planet.nl!

Ja, ik heb een tip! >>

WhatsApp Image 2022-06-11 at 5.30.26 PM
WhatsApp Image 2022-06-11 at 5.30.21 PM
WhatsApp Image 2022-06-13 at 11.48.14 AM

Filmopnames van het WK in Papoea

In Nederland is het nagenoeg onbekend dat het Nederlands voetbalelftal in West Papoea een grote schare fans kent. Wanneer Oranje speelt komen onder andere in steden als Manokwari en Jayapura uitbundige groepen Papoea’s bijeen om - in oranje shirt en zwaaiend met rood-wit-blauwe vlaggen - de wedstrijden van het Nederlands elftal te kijken.
Tribun-Papua.com/Tio Effendy
Tijdens het aanstaande WK wil onze vrijwilliger Daan Goppel afreizen naar West Papoea om met videocamera verslag te doen van hoe Papoea’s het Nederlandse voetbal beleven, en om erachter te komen waar die opmerkelijke passie voor het Nederlands elftal vandaan komt. Om het verhaal van historische context te voorzien wil hij de komende maanden in Nederland oud Nieuw-Guinea-gangers interviewen over hun ervaringen in Nederlands-Nieuw-Guinea. Binnenkort wordt waarschijnlijk een crowdfundingscampagne opgezet om de financiering voor dit project rond te krijgen.

Kent u personen met interessante anekdotes uit Nederlands Nieuw Guinea, wellicht zelfs voetbalgerelateerd? Of heeft u ervaring of kennis van hoe het voetbal nu in West-Papoea wordt beleefd? Dan kunt u ons tippen. Andere opmerkingen en ideeën zijn ook welkom. Stuur uw bericht naar sdsp@planet.nl o.v.v. Oranje voetbal in Papua

Foto door Tribun-Papua.com/Tio Effendy via https://papua.tribunnews.com/2021/06/21/papua-for-holland-suporter-timnas-belanda-dari-ujung-timur-indonesia

Vergeten monument in Manokwari

De SDSP zet zich in om de inwoners van Manokwari en bezoekers van de stad het verhaal te leren kennen van de dappere gezamenlijke guerrilla strijd van Nederlanders en Papoea's tijdens de Japanse bezetting in WOII. In Manokwari hebben we via Erik Becking de geschiedenis leren kennen van een monument dat in 1955 in Manokwari is onthuld.
SDSP - Red dit vergeten monument in Manokwari
Erik was als kleine jongen aanwezig bij de onthulling van het monument. Onlangs heeft zijn zus Gerda Becking het monument in verwaarloosde staat aangetroffen. SDSP faciliteert en helpt het project. Charles Roring is onze locale partner in Manokwari.

Het monument is in 1955 opgericht ter nagedachtenis aan de dappere kapitein JHB Willemsz Geeroms èn aan één van de meest tot de verbeelding sprekende militaire prestaties in WO II. In tegenstelling tot vrijwel alle militaire KNIL eenheden gaf de Kapitein zich niet over aan de Jappen, maar vocht een guerrilla-oorlog met hen uit waarbij hij na twee lange jaren door de vijand werd overmeesterd en op gruwelijke wijze ter dood werd gebracht. Een klein resterend gedeelte van zijn eenheid vocht door onder leiding van Sergeant Kokkelink, die met hulp van de Papoea-hoofdmannen Barend en Lodewijk Mandacan en hun strijders erin slaagden substantieel afbreuk te doen aan de slagkracht van die vijand, tot het einde uit diens handen te blijven èn honderden vrouwen en kinderen uit een concentratiekamp wisten te bevrijden en daarmee hun levens te redden.

Kijk op onze projectpagina Red dit vergeten monument in Manokwari voor meer informatie en informatieve linkjes naar achtergrondinformatie. Ook vind u er informatie over hoe u dit project kunt steunen.

Meer over het vergeten monument >>

Ransiki

Bij Ransiki, ruim 100 kilometer ten zuiden van Manokwari, bevindt zich een oude en grotendeels overwoekerde cacaoplantage. Lokale bewoners zijn in 2018 begonnen om deze nieuw leven in te blazen. De firma die de indertijd succesvolle plantage in productie had is in 2006 door wanbeheer failliet gegaan, waarna het oerwoud het gebied beetje bij beetje weer in bezit nam.
SDSP - Cacao uit Ransiki
Een lokale coöperatie exploiteert nu al enkele jaren met steun van de overheid een gerehabiliteerd areaal van ongeveer 140 ha. De uitstekende en door kenners geroemde cacaobonen worden binnen Indonesië verkocht, maar ook geëxporteerd naar Amsterdam.


De onderneming is echter verlieslatend, er moet jaarlijks flink wat geld van de overheid bij. Dit kan niet zo doorgaan. Daarom is per 1 april 2022 een reorganisatie doorgevoerd. Met hulp van buiten wordt ingezet op een sterke professionalisering van de bedrijfsvoering. De overheid heeft hiertoe de coöperatie een honderdjarige vergunning verstrekt voor een gebied van 2000 ha, waarvan 1200 ha bestaat uit oude en overwoekerde cacaobomen. De randvoorwaarde is wel dat de exploitatie ecologisch verantwoord plaatsvindt. De oorspronkelijke cacao-monocultuur zal op termijn getransformeerd worden naar een systeem met meerdere boomsoorten en gewassen, al zal de nadruk op cacao blijven liggen. Het streven is om een organische certificatie te behalen, waarmee ook een hogere prijs voor de geëxporteerde cacaobonen bedongen kan worden. Daarnaast wordt er samengewerkt met organisaties die lokaal chocolade als eindproduct kunnen (gaan) produceren.


De Werkgroep Cacao van SDSP is samen met andere externe partijen bij deze transformatie betrokken. Werkgroep leden stellen hun aanwezige kennis en expertise beschikbaar op het gebied van het voedselbosconcept, de financiële planning en administratie, het in kaart brengen van de plantage, de certificatieproblematiek en de handel in cacao. Ook financiert SDSP kleine kennisprojecten die kunnen bijdragen aan het ondernemingsplan voor de plantage. Tenslotte wordt ook het SDSP-netwerk ingezet voor diverse doeleinden.


SDSP hoopt zo een bijdrage te leveren aan de revitalisatie van de plantage, met inachtneming van een vernieuwde visie op het vlak van duurzaamheid, ecologisch beheer en economische diversificatie. Potentieel kan de plantage een inkomen opleveren voor honderden gezinnen; 70% van de huidige bijna 100 werknemers zijn Papoea’s. Daarnaast zou de plantage een centrale rol binnen de Papoeaprovincies kunnen gaan vervullen als kenniscentrum op het gebied van cacaoteelt, voedselbostechnieken en ondernemerschap. Dit sluit nauw aan op de ambitie van SDSP: kennispartner bij initiatieven die de lokale bevolking van Papoea ten goede komen.

Heeft u ons afgelopen zomer gespot?

SDSP - Zwolle markt

Pasar Papua Zwolle

Tot en met 15 augustus 2022 was op de tweede etage van Stadkamer Centrum de tijdelijke collectie West Papua ons verhaal te vinden. Deze themacollectie bevatte uiteenlopende onderwerpen zoals kunst, politiek, mensenrechten, milieu, mijnbouw, veteranen, religie en geschiedenis van West Papua. Wij stelden enkele objecten uit onze collectie ter beschikking om de tentoonstelling in te richten. Ook waren we natuurlijk op 8 juli met een stand aanwezig op Pasar Papua in Zwolle.
SDSP - Olah Raga sportdag

Olah Raga Papua

Op 25 juni waren we met een SDSP stand aanwezig bij Olah Raga Papua. Olahraga Papua betekent in het Nederlands: Sport Papua. Het is een dag voor jong en oud waarbij allen op een recreatieve manier deel kunnen nemen aan het programma.

De SDSP was dit jaar hoofdsponsor van Olah Raga Papua. Het was een gezellige, sportieve dag vol met ontmoetingen. Hopelijk volgend jaar weer!
geef-onlinecollecteren

Donateur worden

De SDSP kan uw hulp van harte gebruiken. Wilt u donateur worden? Dat kan eenvoudig via onze doneerpagina op geef.nl of via onze eigen website.

#bedanktvooruwsteun

De SDSP gelooft in een integrale strategie om de bevolking van West-Papoea handvatten te geven voor een goede toekomst. Hierbij ligt de focus op integrale gebiedsontwikkeling met als fundamenten: Biodiversiteit & Natuur, Water & Sanitatie, Gemeenschapsopbouw & Gezondheid, Educatie & Capaciteitsopbouw en Kunst & Cultuur.

SDSP logo
facebook twitter youtube linkedin 

Uitschrijven | Je abonnement beheren

Correspondentieadres

Betje Wolfflaan 5

3906 WP Veenendaal

Telefoon: +31 6 1860 3457

E-mail: redactie@sdsp.nl

Rekeningnummer

BIC: INGBNL2A IBAN: NL66 INGB 0007 3247 57

Email Marketing Powered by MailPoet