Stichting

Duurzame

Samenleving

Papua Barat

De Stichting Duurzame Samenleving Papua-Barat (SDSP) levert sinds 1995 haar bijdrage aan een toekomstbestendige ontwikkeling en de zelfredzaamheid van de Papoea’s.

Over West-Papoea

Projecten

Doe mee

Projecten

De door de SDSP ondersteunde projecten komen voort uit lokale
initiatieven. Uitgangspunt is dat de Papoea’s zelf met ideeën en
voorstellen komen en geen projecten opgelegd krijgen. Aan nieuwe
projecten stelt de SDSP dan ook belangrijke criteria.

Vrijwilligers helpen de lokale bevolking bij de realisering van de
projecten. Hulp wordt gevraagd bij overheden,
ontwikkelingsorganisaties, maatschappelijke organisaties,
particulieren en bedrijven. Voor de uitvoering van projecten is de
SDSP afhankelijk van donaties.