Een Duurzame Toekomst voor West-Papoea

De Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) gelooft in een integrale strategie om de bevolking van West-Papoea handvatten te geven voor een goede toekomst. 

Non-stop in de Vogelkop

Door een gebiedsgerichte aanpak en een integrale combinatie van projecten zorgt de SDSP al sinds 1995 voor opmerkelijke resultaten. Door het opleiden van lokale kaderleden en het initiëren van economische projecten, is de continuïteit geborgd.

Over de SDSP

De SDSP bestaat al sinds 1995. Benieuwd naar onze drijfveren? Lees meer over onze missie & visie, onze strategie & werkwijze en ons beleid. Zie welke vrijwilligers zich dagelijks inzetten voor West-Papoea en bekijk met welke partners wij op welke wijze samenwerken. Lees meer

Doe mee

Je kunt de SDSP op veel verschillende manieren steunen. Word donateur en steun hiermee onze projecten. Of word vrijwilliger en komt zelf in actie. Wil je stage lopen of onderzoek doen? Wij bieden volop mogelijkheden om je in te zetten voor West-Papoea! Lees meer

Projecten

Bij door de SDSP ondersteunde projecten ligt de focus op integrale gebiedsontwikkeling met als fundamenten: Biodiversiteit & Natuur, Water & Sanitatie, Gemeenschapsopbouw & Gezondheid, Educatie & Capaciteitsopbouw en Kunst & Cultuur. Lees meer

West-Papoea

West-Papoea beschikt over een rijke natuur en cultuur en is één van de weinige resterende ongerepte gebieden ter wereld. In 2030 zal echter naar verwachting 20 miljoen hectare natuurparadijs verwerkt zijn tot tuinstoel, parketvloer of tandenstoker. Dat willen wij voorkomen! Lees meer

West-Papoea: onze toekomst

Door samenwerkingsverbanden tussen politiek, bedrijfsleven en educatieve instanties te initiëren, het maken van winst te stimuleren en tevens te bewaken dat er aandacht is voor gebiedsontwikkeling als geheel, ontstaat er een win-win situatie voor de marktinitiatieven, de lokale bevolking en de natuur.

Integraal plan

De SDSP heeft het initiatief genomen om samen met Witteveen+Bos een integraal plan op te stellen voor West-Papoea. Doel is te komen tot een masterplan voor duurzame ontwikkeling, mede door private initiatieven en investeringen.

Investeringskansen

De SDSP werkt in het kader van integrale gebiedsontwikkeling voor West-Papoea o.a. samen met diverse partners aan een integraal en logistiek plan voor de afzet van duurzaam verbouwde cacao uit West-Papoea.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als kennispartner en aanjager van projecten is de SDSP de ‘liaison’ bij uitstek voor MVO ondernemers. De SDSP heeft o.a. een verkennend onderzoek laten verrichten naar investerings- en ontwikkelingskansen in Papua Barat vanuit buitenlands perspectief. 

Speerpunten

Op deze fundamenten van ontwikkeling zijn SDSP projecten gebaseerd

Biodiversiteit & Agroforestry

De SDSP zoekt samenwerkingsverbanden met lokale overheden en internationale organisaties, om samen delen van het ongerepte oerwoud of oceaan te beschermen tegen overontwikkeling en vervuiling.

Water & Sanitatie

De SDSP ondersteunt projecten ter verbetering van de watervoorziening in/bij dorpjes in het binnenland van de Vogelkop. Zo worden er samen met de lokale bevolking waterputten geslagen, maar wordt ook aandacht besteed aan het (leren) onderhouden van de waterpomp, leidingen en zuiveringssystemen.

Integrale strategie

Door samenwerking te zoeken en verbanden tussen politiek, bedrijfsleven en educatieve instanties te initiëren, het maken van winst te stimuleren en tevens te bewaken dat er aandacht is voor gebiedsontwikkeling als geheel, ontstaat er een win-win situatie voor de marktinitiatieven, de lokale bevolking en de natuur.

Gemeenschap & Gezondheid

De SDSP richt zich op een verbetering van de basisvoorwaarden voor gezondheidszorg in West-Papoea. Voorbeelden zijn het helpen opzetten van moeder- en kindzorg klinieken, het faciliteren van medische zorg en het geven van voorlichting over algemene gezondheid en hygiëne.

Educatie & Capaciteitsopbouw

De SDSP faciliteert trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten en onderwijs voor o.a. lokaal middenkader, coöperaties en kleinschalige, lokale initiatieven. Daarnaast faciliteert de SDSP advies en voorlichting aan Papoea’s op gebied van grondrechten en de impact van het verstrekken van concessies aan grote bedrijven.

Cultuur & Erfgoed

De SDSP ondersteunt projecten die in het teken staan van overdracht, behoud of tentoonstelling van kunst, cultuur, ambachten of traditionele vaardigheden en technieken uit West-Papoea. Ook beheert de SDSP een ruime kunstcollectie. 

Recente berichten

EK voetbal 2024 in West-Papoea

EK voetbal 2024 in West-Papoea

Tijdens het EK voetbal 2024 kleuren in West-Papoea de straten oranje en overal wapperen Nederlandse vlaggen in de tropenzon. Wat is hier gaande? Daan gaat op onderzoek uit!

Lees meer
Eerste bomen voedselbos Villanova de grond in

Eerste bomen voedselbos Villanova de grond in

OP het terrein van SMK Villanova in Manokwari, realiseert de SDSP i.s.m. The Tree Party en RVO Nederland een voedselbos van 3 hectare. Het doel is de school te versterken in zijn eigen voedselvoorziening onder het motto ‘ieder kind elke dag een stuk vers fruit’.

Lees meer
Aftrap voedselbos Villanova

Aftrap voedselbos Villanova

OP het terrein van SMK Villanova in Manokwari, realiseert de SDSP i.s.m. The Tree Party en RVO Nederland een voedselbos van 3 hectare. Het doel is de school te versterken in zijn eigen voedselvoorziening onder het motto ‘ieder kind elke dag een stuk vers fruit’.

Lees meer

Recente publicaties

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2022

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

Report of agroforestry survey Ransiki by Reville Saw

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

End report of the Sawinggrai Sustainable Food Forest project

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Rapport Duurzaam Bosbeheer in Sawinggrai – SEFA

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Nieuwsbrief – Zomer 2022

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Nieuwsbrief – September 2021

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Nieuwsbrief – December 2020

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Jaarverslag & jaarrekening SDSP 2019

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

Rapport: Sustainable Cacao in West Papua

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

SDSP digitale nieuwsbrieven 2013-2020

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

A Holistic Solution to Papua’s Plastic Pollution

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2018

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarverslag SDSP 2017

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Jaarcijfers 2017 in een oogopslag

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op West-Papoea

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Jaarverslag SDSP 2016

Jaarverslag SDSP 2016

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

A Ripple Effect on Sustainable Water Management  in West Papua

Paradijsvogels bedreigd

Paradijsvogels bedreigd

Social investment opportunities in the cocoa sector

Social investment opportunities in the cocoa sector

Particuliere hulp Papua werkt

Particuliere hulp Papua werkt

Pushed to the margins – master thesis

Pushed to the margins – master thesis

Jaarverslag SDSP 2015

Jaarverslag SDSP 2015

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

Verkennend onderzoek – Kansen in Papua Barat

De Vogelkop helpen voor het te laat is

De Vogelkop helpen voor het te laat is

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jubileum Nieuwsbrief – Juli 2015

Jaarverslag SDSP 2014

Jaarverslag SDSP 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Nieuwsbrief – Oktober 2014

Vrijwilligers bieden Papua hoop

Vrijwilligers bieden Papua hoop

OneWorld Magazine – juni 2014

OneWorld Magazine – juni 2014

Jaarverslag SDSP 2013

Jaarverslag SDSP 2013

Nieuwsbrief – Mei 2014

Nieuwsbrief – Mei 2014

Presentatie over The First Step afvalproject

Presentatie over The First Step afvalproject

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Nieuwsbrief 35 – Aug. 2013

Jaarverslag SDSP 2012

Jaarverslag SDSP 2012

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Kunstverkoop op een eerlijke manier

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Nieuwsbrief 34 – Dec. 2012

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Positie Papoea’s resulteert in hoge kindersterfte

Achtentachtig prachtige vissen

Achtentachtig prachtige vissen

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

Nieuwsbrief 33 – Juni 2012

West-Papoea alert

West-Papoea alert

Jaarverslag SDSP 2011

Jaarverslag SDSP 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Nieuwsbrief 32 – Oktober 2011

Jaarverslag SDSP 2010

Jaarverslag SDSP 2010

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Nieuwsbrief 31 – Februari 2011

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Boekje ‘Non-stop in de Vogelkop’

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Nieuwsbrief 29 – Mei 2010

Jaarverslagen t/m 2009

Jaarverslagen t/m 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 28 – December 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Nieuwsbrief 27 – September 2009

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Kindersterfte in West-Papoea – VVKV

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 26 – Juni 2009

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 23 – November 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 22 – Juni 2008

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Nieuwsbrief 21 – December 2007

Intentieverklaring Papoea organisaties

Intentieverklaring Papoea organisaties

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

West-Papoea: worsteling met natuur, economie en gezondheid

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 20 – April 2007

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 19 – December 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 17 – September 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 16 – Maart 2006

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 15 – December 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

Nieuwsbrief 13 – Mei 2005

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

HIV/AIDS prevention in Indonesia and Papua

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Nieuwsbrief 11 – Mei 2004

Niet betaalde pensioenen

Niet betaalde pensioenen

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Opschudden die ontwikkelingssamenwerking!

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Effectieve ontwikkelingshulp aan Papua Barat

Eco-toerisme Manokwari

Eco-toerisme Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari

Kerkklok verhuist naar Manokwari

Papua Art Gallery

Schilderijen, schilden, beelden, sieraden: meer dan 240 items zijn te bewonderen in onze fysieke en online galerie. De opbrengst uit uitleen komt ten goede aan SDSP projecten in West-Papoea

Online doneren

Wilt u de SDSP steunen? U kunt eenvoudig een donatie doen aan de SDSP via onze eigen website of via de SDSP doneerpagina op geef.nl.

Rapporten & Publicaties

De SDSP publiceert regelmatig. Bekijk de SDSP jaarverslagen, lees onze nieuwsbrieven en persberichten of blader door onze onderzoeksrapporten, artikelen en overige publicaties.

Neem contact op

Zoeken wij jou?

De SDSP is een professionele stichting die volop kansen en mogelijkheden biedt voor mensen die zich willen inzetten voor West-Papoea. Incidenteel zoeken wij naar specifieke versterking, bijvoorbeeld op het vlak van marketing of fondsenwerving.